Kiinteistövero tuottaa kunnille vuonna 2019 noin 1,9 miljardia euroa

Verohallinnon tiedote, 12.3.2019

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 915 miljoonaa euroa, mikä on 81 miljoonaa euroa (4,4 %) enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta.

Vuoden 2019 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2018 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2019 määräämät veroprosentit.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 25 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 20 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 21 kunnassa. Rakentamattoman rakennuspaikan korotettu, yleistä veroprosenttia korkeampi veroprosentti nousi 13 kunnassa samoin kuin voimalaitoksille sovellettava veroprosentti 17 kunnassa.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2018 jälleenhankinta-arvon laskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 2,7 prosentilla. Ikäalennusten vuoksi rakennusten verotusarvojen nousu on kuitenkin voinut jäädä tätä pienemmäksi.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat maaliskuussa

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat pian postissa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli 2,1 miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, korjaukset voi tehdä kätevästi Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on kaikilla asiakkailla, myös yhteisöillä, 25.4.2019. Palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Verotuspäätöksistä 36 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä on noin 2 prosenttia.

Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 3.9. ja 15.10.2019.

Lisätietoja: