Tuloverot vähenivät edellisvuodesta - muutos selittyy veronkevennyksillä

Verohallinnon tiedote, 30.10.2018

Henkilöasiakkaiden tuloverot olivat verovuodelta 2017 yhteensä 30,1 miljardia euroa, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloveroja maksoi 4,5 miljoonaa henkilöasiakasta (-3,6%).

Ansiotulojen verotusta kevennettiin osana kilpailukykysopimusta. Ansiotuloveroperusteisiin tehtiin indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Lisäksi verotusta kevensivät yrittäjävähennyksen käyttöönotto ja kotitalousvähennyksen korvausasteen korottaminen. Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen 45 prosenttiin kiristi verotusta hieman.

Eniten laskivat verot ansiotuloista valtionverotuksessa (-5,3%) ja niitä määrättiin reilulle 1,4 miljoonalle asiakkaalle. Tulovero pääomatulosta kasvoi 16,9 prosenttia ja se oli reilun 2,9 miljardia euroa. Erityisesti pääomatulot luovutusvoitoista kasvoivat merkittävästi. Kunnallisveroa määrättiin maksettavaksi 18,5 miljardia euroa (-1,4%).

Veronalaisia pääomatuloja kertyi vuonna 2017 10,5 miljardia (+14,0). Veronalaisia pääomatuloja kasvatti luovutusvoittojen (+33,0%) ja listaamattomien yritysten osinkojen kasvu (+13,7%). Luovutusvoittoja kasvatti sekä bruttoluovutusvoittojen kasvu (+25,0%) että vähennysten lasku (-7,9%). Sen sijaan osingot listatuista yhtiöistä laski hieman (-0,6%). Vuonna 2016 veronalaiset pääomatulot laskivat 3,8 prosenttia.

Veronpalautuksia ennätysmäärä

Veronpalautuksia maksetaan 2,9 miljardia (+12,5%) lähes 3,6 miljoonalle asiakkaalle (-2,1%). Yli 1 000 euron palautuksen saa 984 000 asiakasta.

Jäännösveroja määrättiin 1,1 miljardin euron edestä 608 000 asiakkaalle. Jäännösverojen määrä kasvoi 5,4 prosenttia mutta asiakkaiden lukumäärä laski 7,3 prosenttia. Yli 1 000 euron jäännösverot maksaa 173 000 asiakasta.

Vuoden 2017 verotuksessa otettiin käyttöön yrittäjätulosta tehtävä viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys. Vähennyksen saavat esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat ja maatalouden harjoittajat.

Vuoden 2017 verotuksessa yrittäjävähennys myönnettiin 344 000 asiakkaalle. Yhteensä vähennyksen määrä oli 290 miljoonaa euroa.

Tarkemmat analyysit ja kuntakohtaiset tilastot vero.fi:ssa

Lisätietoja medialle:

  • Ekonomisti Aki Savolainen, 029 512 7743