Alustatalous luo haasteita verokertymälle

Verohallinnon tiedote, 9.8.2018

Verohallinnon teettämästä alustatalouskyselystä selviää, että 76 % tavaroita tai palveluja digialustoilla myyvistä kansalaisista pitää tärkeänä veroasioiden hoitamista oikein. Samaan aikaan vain 44 % pitää todennäköisenä, että digialustoilla toimivat palveluntarjoajat - joko yksityishenkilöt tai muut toimijat - hoitavat veroasiansa oikein.

Suomalaisen verotuksen tehokkuus perustuu kattavaan tietojen saantiin. Voimakkaasti kasvava alustatalous haastaa tilanteen: kun suuri osa liiketoiminnasta siirtyy digitaalisille alustoille, tiedon ja rahan liikkeiden seuraaminen verotuksen toimittamiseksi hankaloituu.

Verotuksen toteuttamisen näkökulmasta olennaista on varmistaa tulo- ja tietovirrat, joiden avulla julkinen verokertymä voidaan turvata.

– Digitalisaatio muuttaa julkisen hallinnon toiminta- ja palvelumalleja. Tämä koskee myös alustataloutta. Tulevaisuuden kehitystä ei voi ennustaa aiemmasta toiminnasta, joten meidän on tärkeää etsiä ratkaisuja jo tässä vaiheessa, sanoi Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura alustatalouden ilmiöitä ja vaikutuksia käsitelleessä Verohallinnon seminaarissa Helsingissä 9.8.

Seminaarin tallenne löytyy perjantaina 10.8. Verohallinnon YouTube-kanavalta.

Suomalaisten asenteet verojen maksamiseen ovat edelleen myönteisiä

Vuonna 2017 toteutetussa laajemmassa asennetutkimuksessa 96 % vastaajista piti verojen keräämistä tärkeänä, koska siten voidaan ylläpitää hyvinvointivaltiota. Samassa tutkimuksessa 79 % vastaajista kertoi maksavansa verot mielellään.

Alustatalotta koskevassa kyselyssä ei kysytty syitä verojen maksamatta jättämiselle, mutta 23 % vastaajista pitää epätodennäköisenä, että digialustoilla toimivat palveluntarjoajat - joko yksityishenkilöt tai muut toimijat - hoitavat veroasiansa oikein.

– Näiden lukujen valossa on tärkeää miettiä, miten ilmoitusvelvollisuus ja vastuu verojen maksamisesta erilaisilla alustoilla tulevaisuudessa järjestetään. Voi olla, että lainsäätäjä joutuu ottamaan tähän kantaa ennemmin tai myöhemmin, sanoi Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen alustatalouden ilmiöitä ja vaikutuksia käsitelleessä seminaarissa.

Lisätietoja:

ekonomisti Aki Savolainen (alustatalous)
puh. 029 512 7743

palveluasiantuntija Janne Myyry (asennetutkimukset)
puh. 029 512 5205

--

Alustataloutta koskevan kyselytutkimuksen toteutti Norstat Finland kesäkuussa 2018. Puhelinhaastatteluun vastasivat 400 satunnaisesti mukaan valikoitunutta 18-55-vuotiasta suomalaista.

Laajan asennetutkimuksen toteutti IROResearch Oy elo-lokakuussa 2017. Tietokoneohjattuihin puhelinhaastatteluihin vastasivat 1000 satunnaisesti mukaan valikoitunutta 15-74-vuotiasta suomalaista.