Tuloverot kasvoivat edellisvuodesta – muutos selittyy yhteisöverojen kasvulla

Verohallinnon tiedote, 26.10.2017

Ensimmäiset tiedot vuoden 2016 tuloverotuksesta ovat saatavilla. Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 36,1 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi noin 1 072 miljoonaa euroa (+3,1 %) edellisvuoteen verrattuna. Tuloverot kattavat Verohallinnon keräämistä veroista lähes kaksi kolmasosaa.

Henkilöasiakkaiden ansiotuloverot kasvoivat verovuonna 2016 noin 150 miljoonaa euroa (+0,6 %). Henkilöasiakkaat maksoivat ansiotuloveroa yhteensä 27,5 miljardia.

Pääomatuloverojen määrä laski 129 miljoonaa (-4,9 %) verovuoteen 2015 verrattuna. Pääomatuloista maksettiin vuodelta 2016 pääomaverotuloja noin 2,5 miljardia. 

Valtion saamat henkilöasiakkaiden tuloverot laskivat lähes 28 miljoonaa (-0,5 %) verrattuna edellisvuoteen. Yle-veroa määrättiin henkilöasiakkaille yhteensä 485 miljoonaa (-3,7 %) ja yhteisöille 23 miljoonaa (+6,7 %) euroa.

Kunnallisverojen yhteismäärä nousi 18,8 miljardiin, jossa kasvua oli 157 miljoonaa (+0,8 %). Kirkollisveroja kerättiin 908 miljoonaa, mikä oli 4 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2015 (-0,4 %). Kelalle tilitettävien sairausvakuutusmaksujen määrä nousi 27 miljoonaa (+1,4 %). Sairausvakuutusmaksuja maksuunpantiin vajaan 2,0 miljardin edestä.

Yhteisöveron tuotto kasvoi merkittävästi

Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2016 tuloveroja noin 5,5 miljardia euroa, mikä oli noin 1 066 miljoonaa (+23,9 %) enemmän kuin vuonna 2015. Kasvu selittyy suurelta osin kertaluontoisilla tekijöillä, jotka kasvattavat verotuloja ainoastaan verovuonna 2016.

Verovuodesta 2016 alkaen yhteisöveron saajia ovat valtio ja kunnat. Veronsaajista kuntien osuusyhteisöverosta laski ja valtion osuus nousi. Kunnilla kasvua yhteisöveron määrässä oli 63,8 miljoonaa (+3,9 %). Valtion osuus kasvoi noin 1 126 miljoonaa euroa (+42,1 %).

Tarkemmat analyysit ja kuntakohtaiset tilastot vero.fi:ssä

Lisätietoja medialle:
Pääanalyytikko Aki Savolainen, 029 512 7743
Ylitarkastaja Jenna Lempiäinen, 029 513 6368