Tietuekuvaukset – Tulorekisterin liiketoimintavalidoinnit

Verohallinto julkaisee yhdessä muiden tiedon käyttäjien kanssa tulorekisterin palkkatietoilmoitus skeeman ulkopuolisia liiketoimintavalidointeja. Liiketoimintavalidointien toteutus on vapaaehtoista. Palkkahallinnon ohjelmistoihin toteutettuna lisävalidoinnit varmistavat, että tiedon käyttäjät voivat käyttää tulorekisteriin annettua tietoa sellaisenaan.

Mistä ohjelmistokehittäjän kannattaa lähteä liikkeelle?

Ensin kannattaa tutustua zip-tiedoston (päivitetty 25.06.2019) sisällä oleviin dokumentteihin:

 • tiedonkäyttäjien validoinnit v1.07.1.xlxs
 • dokumentoidun skeeman v1.07.1.xsd
 • schematron v1.07.1.sch ja XSLT tiedoston v1.07.1.xsl
 • arkisto-kansiosta löytyvät edellisen version vastaavat tiedostot

Tiedostot versioidaan niin, että tiedoston nimen perässä olevat kolme ensimmäistä numeroa kertovat tulorekisterin skeeman version ja neljäs numero kertoo liiketoimintavalidointien muutoksien takia tehtyjen versioiden määrän.

Versiossa 1.071 korjattu ja viety tuotantoon:

 • Päivitetty pakettiin viimeisin skeema versio v1.07

Miten ohjelmistokehittäjä voi varmistaa ohjelmiston tuottaman aineiston olevan tiedon käyttäjien kannalta oikeanlaista?

 • Toteuttamalla ohjelmistoon yllä olevien dokumenttien avulla validoinnit.
 • Testaamalla validointien toimivuutta ilmoitin.fi:n Aineiston tarkistuspalvelussa tai ApiTamo-rajapinnassa.

Mitä ohjelmistokehittäjän tulee päättää tai ottaa huomioon ennen kuin kehittää?

 • Osa lisävalidoinneista kannattaa toteuttaa ohjelmaan, niin että ne toimivat jo tiedon syöttövaiheessa. Esim. tilitoimistossa ohjelmistoa käyttävän henkilön on helpompi korjata ohjelmiston huomaama näppäilyvirhe heti eikä vasta siinä vaiheessa kun ilmoituksia ollaan lähettämässä.
 • Osa tarkistuksista voidaan tai pitää jättää lähetysvaiheeseen. Esimerkkinä tarkastukset, jotka voidaan tehdä vasta kun kaikki tarkastukseen liittyvät tiedot on annettu.
 • ApiTamo rajapintaa voidaan kutsua jo tiedon tuottamisvaiheessa tai vasta, kun tietoa ollaan lähettämässä tulorekisteriin. Tarkastukset kannattaa toteuttaa mahdollisimman lähelle tiedon tuottamisvaihetta, jolloin ohjelmistoa käyttävän tiedon tuottajan ei tarvitse muokata ohjelmistosta muodostuvaa tiedostoa vaan ohjelmisto ohjaa validointien mukaisesti esim. täydentämään tai korjaamaan tietoja suoraan ohjelmistoon.
 • Ohjelmisto voi myös tuottaa puhtaasti tulorekisterin skeeman mukaista aineistoa ilman lisävalidointeja. Tällöin tiedon tuottajaa olisi hyvä ohjata käyttämään Ilmoitin.fi:n Aineiston tarkistuspalvelua tai kysymään muiden tyvi-palveluntarjoajien tarjoamista vaihtoehdoista ennen kuin ohjelmiston muodostama aineisto lähetetään tulorekisteriin. Sen lisäksi kannattaa kertoa, että jos korjauksia ei tee ennen lähetystä, on todennäköistä, että tiedon käyttäjä tulee kysymään selvityksiä jälkikäteen suoraan tiedon tuottajalta/ilmoittajalta.

Onko sinulla kysyttävää liiketoimintavalidointeihin liittyen? Tee näin.

Kysyttävää Verohallinnon ja muiden tiedon käyttäjien liiketoiminta-validoinneista

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi

Kysyttävää, miten Verohallinto tiedon käyttäjänä käsittelee tulorekisteristä tullutta tietoa

Kysyttävää tulorekisteriin ilmoittamisesta

 • tulorekisteri.fi chat
 • tekniset havainnot suorituksen maksajilta lomakkeella
 • testaus: yht_tulorekisteri_testaus(at)vero.fi

Lähetettävässä yhteydenotossa

  • tulee olla virhe kuvattuna lyhyesti ja mahdollinen virhesanoma sellaisenaan (kuvan kaappaus on myös hyvä)
  • kerro lyhyesti myös prosessi eli miten tiedosto kulkee ohjelmiston, ilmoitin.fi:n ja tulorekisterin välillä
  • kerro käytetäänkö ilmoitin.fi:tä miten siis käytetäänkö esim. niin, että jos tiedosto ei läpäise ilmoitin.fi:tä onko tiedosto kuitenkin lähetettävissä tulorekisteriin vai estyykö lähetys
   • tämä kertoo meille kuinka kriittisestä virheestä on kyse!
  • kerro onko virhe tullut ilmoitin.fi rajapinnasta vai tulorekisteristä
   • tämä helpottaa virheenselvittelyä ja sen selvitystä onko virhe ilmoitin.fi:ssä vai tulorekisterissä

Hyvä tietää!

 • Kelan validoinneista osa löytyy XSLT-tiedostosta (ZIP).
 • Tarkistuspalvelun antamat virheet näytetään Maksajan ilmoitusviite (ReportId) tasolla.

Liiketoimintavalidoinnit siirrettiin 15.5. Ilmoitin.fi:n hyväksymistestiympäristöön. 27.9. tarkistamista on voinut tehdä myös ilmoitin.fi tarkistusrajapintaa vasten. Ohjelmistot voivat tällä hetkellä testata validointien toimivuutta ilmoitin.fi käyttöliittymässä sekä aineiston lähetys- ja tarkistusrajapinnassa (https://testi.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Esittelysivu).

Lisätietoja

Käyttöliittymä:

Tarkistusrajapinta:

 • suositeltu vaihtoehto sellaisille ohjelmistoille, joihin ei ole tähän mennessä tehty lähetysrajapinta toteutusta ja joiden halutaan tekevän aineiston tarkistus automaatiossa ilman tunnistusta ja ennen tulorekisterirajapintaan lähetystä

  https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Tarkastusrajapinta

Lähetysrajapinta:

 • suositeltu vaihtoehto sellaisille ohjelmistoille, joissa jo nyt lähetysrajapinta on toteutettuna. Vaatii tunnistuksen vaikkei tietoja lähetetä tämän vaan tulorekisterirajapinnan kautta. EI suositella ohjelmistoille, jotka on toteutettu uutena tulorekisterin takia.

  https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Lahetysrajapinta

Kysymykset ja palautteet osoitteeseen

ohjelmistotalot(at)vero.fi