Testaus vuosi- ja kausiveroilmoittamisessa

 Asiakas voi testata ilmoituksen harkinnan mukaan omatoimisesti Verohallinnon Ilmoitin.fi-palvelua käyttäen tai lähettää testiaineiston alla olevien ohjeiden mukaisesti testattavaksi.

Testaaja lähettää muodostamansa testitiedoston sähköpostilla osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi. Viestin otsikoksi laitetaan ”Testi”. Viestin sisältö tulee olla:

Yrityksen nimi
Ohjelmiston nimi
Testattava ilmoituslaji
Yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelin ja sähköposti)
Liitetiedostona testitiedosto

Testitiedostot tulee laittaa ilmoituslajikohtaisiin tiedostoihin. Testitapausten tulee muodostaa riittävä kuva ohjelmiston toimittamista eri variaatioista ilmoituslajeittain. Tämä koskee myös toimintamallia, jolloin asiakas itse testaa tiedoston alussa mainitulla tavalla Ilmoitin.fi-palvelussa.

Verohallinto ottaa tiedoston vastaan ja tekee tarvittavat tarkistukset.

Jos aineisto on kunnossa, ohjelmistolle annetaan tuotantolupa kyseisen ilmoituslajin osalta. Jos aineistossa on virheellisyyksiä, Verohallinto ilmoittaa virheet ohjelmiston tekijälle. Testausta jatketaan niin kauan, kunnes aineisto on kunnossa.