Kirjastot ja konnektorituotetarjonta

Asiointipalvelujen liittäminen Katso-tunnistus- ja valtuutusjärjestelmään onnistuu helpoiten valmiilla tuotekomponenteilla. Esimerkiksi Ubisecure Solutions tarjoaa tuotteistettuja ratkaisuja sovelluspalvelinten liittämiseksi Katso-palveluun. Valmiiden tuotekomponenttien avulla sovelluksen liittäminen Katso-palveluun voidaan suorittaa luotettavasti ja nopeasti.

Katso-palvelun yksi ominaispiirre on roolipohjaisuus, jolloin tehdään SAML 2.0 AttributeQuery -mukainen roolikysely asiointipalvelun ja Katso-palvelun välillä.

Konnektorituotteet

Ubisecuren tuotteistamat SAML Service Provider -tuotteet toteuttavat asiointipalvelun puolesta tunnistamista varten SAML-viestinvaihdon Katso-palvelun ja asiointipalvelun välillä. Lisäksi Ubisecuren SAML Service Provider -tuotteet toteuttavat asiointipalvelun puolesta myös roolikyselyn. Kyseiset Ubilogin SAML SP -tuotteet omaavat yksinkertaiset rajapinnat, joilla asiointipalvelussa saadaan kaikki Katso-palvelun tarjoamat palvelut helposti käyttöön.

Tällä hetkellä valmiit Ubilogin SAML SP tuotteet ovat saatavilla:

  • Ubilogin SAML SP for Java,
  • Ubilogin SAML SP for BEA WebLogic 9.x (SSPI integrointi),
  • Ubilogin SAML SP for .NET.

Tällä yhdistelmällä on jo menestyksekkäästi integroitu useita sovelluksia Katso-palveluun. Ubisecuren tarjoamat valmiit integrointikomponentit tunnistusta varten helpottavat huomattavasti asiointipalvelujen liittämistä Katso-palveluun.

Ubisecuren valmiita integrointikomponentteja ja liityntään liittyviä konsultointipalveluja voi erikseen tilata mm. CGI:ltä (support.katve.fi(at)cgi.com).

Katso-roolikyselykomponentit

Katso Attribute Query - .Net - komponentti, jonka avulla saadaan Katso-roolikyselytoiminnallisuus natiivisti Microsoft .NET 2.0 -alustalle.