Katson roolit

Roolin määritelmä

Roolilla tarkoitetaan palvelun hyödyntäjän määrittelemää toimivaltaa eli millä oikeuksilla asiointipalvelu päästää käyttäjiä palveluunsa.

Katso-yleisroolit

Katso-pääkäyttäjä ja Katso-rinnakkaispääkäyttäjä on oikeutettu toimimaan organisaation puolesta kaikissa tapauksissa. Rooleihin sisältyvät kaikki viranomaisten tai palveluiden määrittelemät asiointiroolit.

Katso-yrityksen työntekijä. Tämä rooli oikeuttaa asioimaan yrityksen puolesta, mikäli asiointipalvelu sallii sen niin tekevän. Hyväksyessään tämän roolin ei  asiointipalvelulla ole erityistä toimivaltavaatimusta palvelunsa sisäänpääsylle.

Roolitarpeet

Katso-hyödyntäjän tulee kertoa Katso-ylläpitäjille, mitä rooleja se aikoo tunnistautumisen yhteydessä käyttää.

Mikäli palvelun hyödyntäjä tarvitsee omia erityisrooleja, se lähettää sähköpostin Katso-ylläpitäjälle ja perustelee roolitoivomuksensa ja tarvittaessa asiasta neuvotellaan. Ylläpitäjä päivittää asiointipalvelun tarvitsemat roolit Katso-testikäyttöliittymään sekä Katso-tuotantokäyttöliittymään.

Käyttövaltuutushallinta

Katson roolitus rinnastetaan usein virheellisesti järjestelmän käyttövaltuutushallintaan, jota se ei kuitenkaan ole. Jokainen järjestelmä huolehtii itse Katson roolituksen lisäksi omien järjestelmien käyttövaltuutushallinnasta.

 

Katson roolien nimeämisohje ja voimassaoleva roolilista (pdf)