Sähköisen ilmoittamisen aikataulut vuodelle 2019

Verohallinto julkaisee vuosittain uudet versiot tietuekuvauksista. Alla olevasta vuosikellosta näkyvät päivämäärät, jolloin tietuekuvaukset julkaistaan ja suositukset, jolloin kyseisten ilmoituslajien tulisi olla Tyvi-palveluntarjoajien ja ohjelmistojen tarjonnassa. Osa tietuekuvauksista on vuosiriippumattomia ja niistä julkaistaan uudet versiot tarvittaessa. Verohallinnon tarkistusmoduulin päivitysaikataulu löytyy osoitteesta https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Huom! Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Kuukausittain annettavat ilmoitukset

Kuukausimenettelyssä olevat antavat oma-aloitteisten verojen ilmoituksen arvonlisäverosta viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä. Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksista

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset on annettava maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä.

Rakentamisilmoitukset (urakka ja työntekijäilmoitukset) on annettava tapahtumakuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivään mennessä.

 

2019

Tammikuu 2019

2.1.

Verohallinto suosittelee, että maatalouden ja metsätalouden veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä

7.1.

Marraskuun 2018 rakentamisilmoitusten määräpäivä

14.1.

Oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • Marraskuun 2018 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Joulukuun 2018 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

15.1.

Tamo-tarkistusmoduulin tammikuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

23.1.

Viimeinen palautuspäivä, joulukuun 2018 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

25.1.

 • TaMo-tarkistusmoduulin tammikuun tuotantoon siirto
 • Vuosi-ilmoitusten verkkolomakkeet julkaistaan lomake.fissä
 • Vuoden 2019 vuosi-ilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan
 • Vuoden 2019 yhteisöjen tuloveroilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan
 • Yhteisöjen tuloveroilmoituksia voi lähettää Verohallintoon

31.1.

 • Palkansaajien vuoden 2019 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon tammikuun loppuun saakka.
 • Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä
 • Sähköisesti annetun vuoden 2018 työnantajan vuosi-ilmoituksen, osinkojen, osuuskuntien ylijäämien tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Vuosi-ilmoitusten 2018 viimeinen palautuspäivä seuraaville ilmoituksille:

  • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
  • Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely
  • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista
  • Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset
  • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut
  • Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen
  • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt
  • Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen
  • Ilmoitus lainoista ja koroista
  • Puun ostajan vuosi-ilmoitus
  • Ilmoitus maksetusta apurahasta
  • Vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä
  • Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset
  • Julkiset tuet
  • Työtulotiedon ilmoittaminen

Helmikuu 2019

1.2.

Verohallinto suosittelee, että liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä.

4.2.

Seuraavat vuoden 2018 vuosi-ilmoitukset on annettava viimeistään 4.2.2019 jos ne annetaan sähköisesti:

 • työnantajan vuosi-ilmoitus,
 • vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista, 
 • vuosi-ilmoitus osingoista, 
 • vuosi-ilmoitus osuuskuntien ylijäämistä tai 
 • vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista

5.2.

 • Joulukuun 2018 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.2.

Oma-aloitteisten verojen eräpäivä

 • Joulukuun 2018 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Tammikuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2018 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

Korjaukset vuosi-ilmoitukselle arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyistä on annettava, jotta tiedot ehtivät esitäytetyille veroilmoituksille.

15.2.

Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista 2018

20.2.

Viimeinen palautuspäivä
 • tammikuun 2019 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 2018
 • vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä 2018

25.2.

Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus osakaslainoista 2018

28.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat oma-aloitteisten verojen ilmoituksen vuodelta 2018
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä ellei harjoiteta myös maataloutta.
 • Verotusyhtymän veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä
 • Muiden kuin yhteisöjen energiatuotteiden valmisteveron palautushakemusten eräpäivä

Maaliskuu 2019

1.3.

 • Vuosi-ilmoitusten 2019 ilmoittaminen alkaa.
 • Verohallinto suosittelee, että Tyvi-operaattoreiden kanavat olisivat auki myös vuoden 2019 vuosi-ilmoittamiselle.

5.3.

Tammikuun 2019 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.3.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
 • Tammikuun 2019 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Helmikuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

18.3.

Vuoden 2018 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 18.3.2019, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu.

19.3.

Tamo-tarkistusmoduulin maaliskuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

20.3.

Viimeinen palautuspäivä, helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

27.3.

Tamo-tarkistusmoduulin maaliskuun tuotantoon siirto

Huhtikuu 2019

2.4.

 • Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Metsätalouden ilmoituksen viimeinen palautuspäivä jos harjoitetaan myös maataloutta.
 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5) ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös toukokuussa. Palautuspäivä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen).
 • Viimeinen palautuspäivä, Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitus (6A)

5.4.

Helmikuun 2019 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.4.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​

 • Helmikuun 2019 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Maaliskuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

23.4.

Viimeinen palautuspäivä, maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

25.4.

Kiinteistötiedot verkossa sulkeutuu kaikilta asiakkailta.

30.4.

 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 30.4.2019, jotta saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.
 • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2018
 • Yhteisöjen energiaveron palautushakemuksen viimeinen palautuspäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2018

Toukokuu 2019

6.5.

Maaliskuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

7.5.

 • Metsätalouden viimeinen palautuspäivä, asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 7.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden viimeinen palautuspäivä, jos lomakkeelle on merkitty palautuspäiväksi 7.5.

13.5.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​

 • Maaliskuun 2019 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Huhtikuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2019 arvonlisävero, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

14.5.

Viimeinen palautuspäivä seuraaville ilmoituksille (päivä merkitty lomakkeelle)

 • Metsätalouden veroilmoitus, jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen ja palautuspäiväksi on merkitty 14.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoitus, jos palautuspäiväksi on merkitty 14.5.

20.5.

Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

21.5.

Rajoitetusti verovelvollisen metsäveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä

Kesäkuu 2019

3.6.

Tamo-tarkistusmoduulin kesäkuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

5.6.

Huhtikuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.6.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​

 • Huhtikuun 2019 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Toukokuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

Tamo-tarkistusmoduulin kesäkuun tuotantoon siirto

20.6.

Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Heinäkuu 2019

5.7.

Toukokuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.7.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​

 • Toukokuun 2019 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Kesäkuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

22.7.

Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Elokuu 2019

5.8.

Kesäkuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.8.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Kesäkuun 2019 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Heinäkuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2019 arvonlisävero, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

20.8.

Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Syyskuu 2019

3.9.

Maatalouden harjoittajien veroilmoituksen, metsätalouden veroilmoituksen, liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituksen sekä elinkeinoyhtymien veroilmoituksen tietuekuvaukset julkaistaan syyskuun aikana.

4.9.

Vuoden 2020 verokorttien suorasiirtotietojen tietuekuvaukset julkaistaan

5.9.

Heinäkuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.9.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​

 • Heinäkuun 2019 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Elokuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

13.9.

Tamo-tarkistusmoduulin syyskuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

20.9.

Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

27.9.

Tamo-tarkistusmoduulin syyskuun tuotantoon siirto

Lokakuu 2019

1.10.

Verohallinto suosittelee, että seuraavan vuoden oma-aloitteisten verojen ilmoitukset (arvonlisäveron ilmoitus) ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä viimeistään 1.10. Näiden ilmoitusten tietuekuvauksia päivitetään ainoastaan tarvittaessa (ei välttämättä vuosittain).

7.10.

Elokuun rakentamisilmoitusten määräpäivä.

14.10.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​

 • Elokuun 2019 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
 • Syyskuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

18.10.

Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien, rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtopyynnöt sekä YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten alkaa.

21.10.

Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

31.10.

2018 tuloveroilmoitusten korjausten lähettäminen päättyy

Marraskuu 2019

1.11.

Palkansaajien vuoden 2020 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon marraskuun alusta tammikuun loppuun.

5.11.

Syyskuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

8.11.

Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien, rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtopyynnöt sekä YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten tulee tehdä 8.11.2019 mennessä. Pyyntöjä voi lähettää 18.10. alkaen.

12.11.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​

 • Syyskuun 2019 arvonlisävero ja arpajaisvero
 • Lokakuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2019 arvonlisävero, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

14.11.

Tamo-tarkistusmoduulin marraskuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

20.11.

Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.11.

Tamo-tarkistusmoduulin marraskuun tuotantoon siirto

25.11.

Syksyllä ylläpidettävien ilmoitusten tietuekuvaukset ja lomakkeet julkaistaan vero.fissä.

Joulukuu 2019

5.12.

Lokakuun rakentamisilmoitusten määräpäivä. Ilmoitin.fi:ssä olevan katkon vuoksi rakentamisilmoitukset syys-joulukuulta voi antaa poikkeuksellisesti viimeistään 5.2.2020.

12.12.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä

 • Lokakuun 2019 arvonlisävero ja arpajaisvero
 • Marraskuun 2019 muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.12.

Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)