Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Antopäivä
2.11.2022
Diaarinumero
VH/5454/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2022 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

1 §

Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:

Katso taulukko sivun lopusta

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.

 

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2022

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Lauri Luukkonen 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.11.2022