Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallituksen päätös ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Antopäivä
16.11.2001
Diaarinumero
2616/40/2001
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 151 §:n 3 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

  1. nimensä ja osoitteensa, harjoittamansa liiketoiminnan laatu, kotimaansa verovelvollisuusnumero ja rekisteröintiviranomainen;
  2. palautuksen maksamista varten tarpeelliset tiedot;
  3. ajanjakso, jota hakemus koskee ja palautettavaksi haettavan arvonlisäveron määrä euroina;
  4. laskun päivämäärä ja numero, myyjä, tavaran tai palvelun laatu, tavaran tai palvelun hinta laskun mukaan sekä veloitettu arvonlisävero;
  5. mitä tarkoitusta varten tavarat ja palvelut, joista palautusta haetaan on hankittu ja
  6. onko hakija hakemusajanjaksona toimittanut tavaroita tai suorittanut palveluita Suomessa.

2 §

Hakijan tai asiamiehen on vakuutettava, että hakemuksessa ilmoitettavat tiedot ovat totuudenmukaiset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sillä kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1994 annettu päätös (1561/94).