Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
27.11.2007
Diaarinumero
1743/38/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä  27 päivänä marraskuuta 2007


Verohallitus lisää verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta 10 päivänä tammikuuta 2007 antamaansa päätökseen (43/2007) uuden 8a §:n seuraavasti:

8a §

Uudenmaan veroviraston toimivalta

Uudenmaan veroviraston toimivaltaan kuuluu käsitellä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu liikaa perityn lähdeveron palauttamista koskeva asia siltä osin kuin on kysymys Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuneelle verovelvolliselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005 suoritetusta ansiotulosta peritystä lähdeverosta. Uudenmaan veroviraston toimivaltaan kuuluu myös käsitellä sen tällaisessa asiassa tekemän päätöksen oikaisu. 

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2007 ja sitä sovelletaan asiaan, joka päätöksen voimaan tullessa on ratkaisematta ja asiaan, joka tulee vireille päätöksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä  27 päivänä marraskuuta 2007.
 

Pääjohtaja  Jukka Tammi                                
 
Veroasiantuntija Matti Merisalo