Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon määräys Verohallinnolle sähköisesti annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen varmentaminen

Antopäivä
25.1.2012
Diaarinumero
1223/09/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2012


Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 93 a §:n 3 momentin, ennakkoperintälain (1118/1996) 6 a §:n 3 momentin, varainsiirtoverolain (931/1996) 56 b §:n 3 momentin, verotililain (604/2009) 7 §:n 2 momentin, veronkantolain (609/2005) 24 §:n 2 momentin ja arvonlisäverolain (1501/1993) 165 §:n 3 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Verohallinnolle sähköisesti annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen varmentaminen

Seuraavat ilmoitukset ja muut asiakirjat voidaan antaa Verohallinnolle sähköisesti vain tässä määräyksessä tarkoitetulla tavalla varmennettuna:

Veroilmoitukset

1) Henkilöasiakas voi antaa veroilmoituksen tietoja sähköisesti Verohallinnon tätä tarkoitusta varten tarjoamassa palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella varmennettuna;

2) Veroilmoituslomakkeiden 6 A, 4, 6, 6 B tai 6 C tietoja ja näiden veroilmoitusten liitteitä, yhteisön ennakonmuutoshakemuksen sekä yhteisön hakemuksen energiatuotteen valmisteveron palauttamisesta voidaan antaa sähköisesti Ilmoitin.fi tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;

3) Veroilmoituslomakkeiden 2, 2 C ja 5 tietoja ja näiden ilmoitusten liitteitä sekä hakemuksen energiatuotteen valmisteveron palauttamisesta voi antaa sähköisesti Ilmoitin.fi -palvelussa tai Tyvi palveluissa. Veroilmoituslomakkeiden 2, 2 C ja 5 osalta tiedot voi antaa sähköisesti myös Suomi.fi -palvelussa Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Suomi.fi -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Suomi.fi, Ilmoitin.fi tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella;

3 a) Maa- ja metsätaloudenharjoittaja voi antaa veroilmoituslomakkeiden 2 ja 2 C sekä liikkeen ja ammatinharjoittaja veroilmoituslomakkeen 5 tietoja suoraan käyttämästään muistiinpano- ja kirjanpito-ohjelmasta. Ilmoittaja varmennetaan ilmoittajan käyttämässä kirjanpito- ja muistiinpano-ohjelmassa Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla;

4) Henkilöasiakas voi antaa Palkka.fi -palvelussa kotitalousvähennysilmoituksen sähköisesti ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella varmennettuna;

Verokortti

5) Henkilöasiakas voi ilmoittaa tietoja verokorttia varten ja tilata verokortin sähköisesti Verohallinnon tätä tarkoitusta varten tarjoamassa palvelussa asiakkaan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella varmennettuna;

Vuosi-ilmoitukset

6) Henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätaloudenharjoittaja taikka satunnaisena työnantajana toimiva voi antaa vuosi-ilmoitustietoja sähköisesti Suomi.fi -palvelussa Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamalla verkkolomakkeella. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Suomi.fi -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Suomi.fi -palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella;

7) Vuosi-ilmoitustietoja voi antaa sähköisesti Ilmoitin.fi tai Tyvi -palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;

8) Henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä pientyönantaja voi antaa vuosi-ilmoitustietoja sähköisesti Palkka.fi –palvelussa. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Palkka.fi -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella tai Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä yrityksen verkkopankkitunnuksilla;

Kausiveroilmoitus

9) Henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä voi antaa kausiveroilmoituksen sähköisesti Verohallinnon Verotili -palvelussa. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Verotili -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Verotili -palvelussa ilmoittajan Katso –tunnisteella;

10) Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva voi antaa kausiveroilmoituksen sähköisesti Ilmoitin.fi -palvelussa tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;

10 a) Maa- ja metsätaloudenharjoittaja sekä liikkeen ja ammatinharjoittaja voi antaa kausiveroilmoituksen tietoja suoraan käyttämästään muistiinpano- ja kirjanpito-ohjelmasta. Ilmoittaja varmennetaan ilmoittajan käyttämässä kirjanpito- ja muistiinpano-ohjelmassa Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla;

11) Henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä pientyönantaja voi antaa kausiveroilmoituksen työnantajasuoritustietoja sähköisesti Palkka.fi -palvelussa. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella tai Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä yrityksen verkkopankkitunnuksilla;

Muut ilmoitukset ja hakemukset

12) Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva voi antaa arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen tai yhteenvetoilmoituksen korjausilmoituksen Ilmoitin.fi -palvelussa tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna. Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva voi antaa arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus -uuden kuljetusvälineen myyntitiedot sähköisesti Ilmoitin.fi –palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;  

13) Arvonlisäveropalautushakemus toiseen EU-maahan voidaan antaa sähköisesti Verohallinnon tätä tarkoitusta varten tarjoamassa palvelussa hakijan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella tai Katso -tunnisteella varmennettuna;

14) Henkilöasiakas, yritys tai yhteisö voi ilmoittaa tilinnumeron veronpalautusten maksamista varten sähköisesti Suomi.fi –palvelussa Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamalla verkkolomakkeella. Henkilöasiakas ja henkilötunnusta käyttävä yritys varmennetaan ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan ilmoittajan Katso -tunnisteella;

15) Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kaupparekisteriin merkitty yritys tai yhteisö voi ilmoittaa osoitteenmuutoksesta Verohallinnolle sähköisesti YTJ -asiointipalvelussa yrityksen tai yhteisön kaupparekisteriin merkityn edustajan tai yksityisen elinkeinonharjoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella varmennettuna;

16) Kiinteistönvälittäjä voi antaa ilmoituksen maksetusta varainsiirtoverosta sähköisesti Suomi.fi palvelussa Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamalla verkkolomakkeella ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella tai Katso –tunnisteella varmennettuna.

2 §

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 25.1.2012.

 

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Taito von Konow

 

Määräyksen muutokset:

Alkuperäinen määräys on annettu 18.12.2009
Määräyksen kohta 14 on muutettu 17.10.2010 ja 1.12.2010
Määräyksen kohdat 2, 3, 6, 7, 8, 9 ja 11 on muutettu 1.12.2010
Määräykseen on lisätty kohdat 3 a ja 10 a 25.1.2012Sivu on viimeksi päivitetty 25.1.2012