Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon määräys Verohallinnolle sähköisesti annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen varmentaminen

Antopäivä
1.12.2010
Diaarinumero
1223/09/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2010


Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 93 a §:n 3 momentin, verotililain (604/2009) 7 §:n 2 momentin ja veronkantolain (609/2005) 24 §:n 2 momentin nojalla muuttanut Verohallinnolle sähköisesti annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen varmentamisesta annetun määräyksen 2), 3), 6), 7), 8), 9), 11) ja 14) kohtia seuraavasti:

1 §

Verohallinnolle sähköisesti annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen varmentaminen

Seuraavat ilmoitukset ja muut asiakirjat voidaan antaa Verohallinnolle sähköisesti vain tässä määräyksessä tarkoitetulla tavalla varmennettuna:

--------------

2) Veroilmoituslomakkeiden 6 A, 4, 6, 6 B tai 6 C tietoja ja näiden veroilmoitusten liitteitä, yhteisön ennakonmuutoshakemuksen sekä yhteisön hakemuksen energiatuotteen valmisteveron palauttamisesta voidaan antaa sähköisesti Ilmoitin.fi tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;

3) Veroilmoituslomakkeiden 2, 2 C ja 5 tietoja ja näiden ilmoitusten liitteitä sekä hakemuksen energiatuotteen valmisteveron palauttamisesta voi antaa sähköisesti Ilmoitin.fi -palvelussa tai Tyvi palveluissa. Veroilmoituslomakkeiden 2, 2 C ja 5 osalta tiedot voi antaa sähköisesti myös Suomi.fi -palvelussa Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Suomi.fi -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Suomi.fi, Ilmoitin.fi tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella;

--------------

6) Henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätaloudenharjoittaja taikka satunnaisena työnantajana toimiva voi antaa vuosi-ilmoitustietoja sähköisesti Suomi.fi -palvelussa Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamalla verkkolomakkeella. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Suomi.fi -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Suomi.fi -palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella;

7) Vuosi-ilmoitustietoja voi antaa sähköisesti Ilmoitin.fi tai Tyvi -palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;

8) Henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä pientyönantaja voi antaa vuosi-ilmoitustietoja sähköisesti Palkka.fi –palvelussa. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Palkka.fi -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella tai Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä yrityksen verkkopankkitunnuksilla;

9) Henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä voi antaa kausiveroilmoituksen sähköisesti Verohallinnon Verotili -palvelussa. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Verotili -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Verotili -palvelussa ilmoittajan Katso –tunnisteella;
 
----------------

11) Henkilötunnusta tai yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä pientyönantaja voi antaa kausiveroilmoituksen työnantajasuoritustietoja sähköisesti Palkka.fi -palvelussa. Henkilötunnusta käyttävä varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella tai Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä yrityksen verkkopankkitunnuksilla;

--------------

14) Henkilöasiakas, yritys tai yhteisö voi ilmoittaa tilinnumeron veronpalautusten maksamista varten sähköisesti Suomi.fi –palvelussa Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamalla verkkolomakkeella. Henkilöasiakas ja henkilötunnusta käyttävä yritys varmennetaan ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnusta käyttävä varmennetaan ilmoittajan Katso -tunnisteella;

--------------

2 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Määräyksen muutokset tulevat voimaan 1.1.2011 ja niitä sovelletaan seuraavasti:

Määräyksen 1 §:n 2), 6), 9) ja 14) kohtien muutokset ovat vain teknisiä ja niitä sovelletaan voimaantulosta lähtien.

Määräyksen 1 §:n 3) kohdan muutosta sovelletaan verovuodelta 2010 annettaviin ilmoituksiin.

Määräyksen 1 §:n 7), 8) ja 11) kohtien muutosta sovelletaan verovuodelta 2011 annettaviin ilmoituksiin ja sellaisiin verovuotta 2010 koskeviin vuosi-ilmoitusten korjausilmoituksiin, jotka annetaan 1.6.2011 jälkeen.

 


 Pääjohtaja   Mirjami Laitinen


 Ylitarkastaja   Taito von KonowSivu on viimeksi päivitetty 1.12.2010