Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnolle sähköisesti annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen varmentaminen

Antopäivä
18.12.2009
Diaarinumero
1223/09/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009


Verohallitus on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 93 a §:n 3 momentin, ennakkoperintälain (1118/1996) 6 a §:n 3 momentin ja varainsiirtoverolain (931/1996) 56 b §:n 3 momentin sekä Verohallinto on verotililain (604/2009) 7 §:n 2 momentin, veronkantolain (609/2005) 24 §:n 2 momentin ja arvonlisäverolain (1501/1993) 165 §:n 3 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Verohallinnolle sähköisesti annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen varmentaminen

Seuraavat ilmoitukset ja muut asiakirjat voidaan antaa Verohallinnolle sähköisesti vain tässä määräyksessä tarkoitetulla tavalla varmennettuna:

Veroilmoitukset

1) Henkilöasiakas voi antaa veroilmoituksen tietoja sähköisesti Verohallinnon tätä tarkoitusta varten tarjoamassa palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella varmennettuna;

2) Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva yritys tai yhteisö voi antaa veroilmoituslomakkeiden 5, 6 A, 4, 6, 6 B tai 6 C tietoja ja näiden veroilmoitusten liitteitä, yhteisön ennakonmuutoshakemuksen sekä yhteisön hakemuksen energiatuotteen valmisteveron palauttamisesta sähköisesti Ilmoitin.fi tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;

3) Maa- tai metsätalouden harjoittaja voi antaa veroilmoituslomakkeiden 2 ja 2 C tietoja ja näiden veroilmoitusten liitteitä sekä hakemuksen energiatuotteen valmisteveron palauttamisesta sähköisesti Ilmoitin.fi tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;

4) Henkilöasiakas voi antaa Palkka.fi -palvelussa kotitalousvähennysilmoituksen sähköisesti ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella varmennettuna;

Verokortti

5) Henkilöasiakas voi ilmoittaa tietoja verokorttia varten ja tilata verokortin sähköisesti Verohallinnon tätä tarkoitusta varten tarjoamassa palvelussa asiakkaan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella varmennettuna;

Vuosi-ilmoitukset

6) Henkilötunnuksella tai yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätaloudenharjoittaja taikka satunnaisena työnantajana toimiva voi antaa vuosi-ilmoitustietoja sähköisesti Suomi.fi -palvelussa Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamalla verkkolomakkeella. Henkilötunnuksella toimiva varmennetaan Suomi.fi -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva varmennetaan Suomi.fi -palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella;

7) Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva voi antaa vuosi-ilmoitustietoja sähköisesti Ilmoitin.fi -palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Tyvi- tunnisteella tai Katso -tunnisteella varmennettuna;

8) Henkilötunnuksella tai yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva pientyönantaja voi antaa vuosi-ilmoitustietoja sähköisesti Palkka.fi –palvelussa. Henkilötunnuksella toimiva varmennetaan Palkka.fi -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella, Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä yrityksen verkkopankkitunnuksilla taikka Tyvi -tunnisteella;

Kausiveroilmoitus

9) Henkilötunnuksella tai yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva voi antaa kausiveroilmoituksen sähköisesti Verohallinnon Verotili -palvelussa. Henkilötunnuksella toimiva varmennetaan Verotili -palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva varmennetaan Verotili -palvelussa ilmoittajan Katso –tunnisteella;
 
10) Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva voi antaa kausiveroilmoituksen sähköisesti Ilmoitin.fi -palvelussa tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna;

11) Henkilötunnuksella tai yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva pientyönantaja voi antaa kausiveroilmoituksen työnantajasuoritustietoja sähköisesti Palkka.fi -palvelussa. Henkilötunnuksella toimiva pientyönantaja varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva varmennetaan Palkka.fi palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella, Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä yrityksen verkkopankkitunnuksilla taikka Tyvi -tunnisteella;

Muut ilmoitukset ja hakemukset

12) Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva voi antaa arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen tai yhteenvetoilmoituksen korjausilmoituksen Ilmoitin.fi -palvelussa tai Tyvi -palveluissa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna. Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva voi antaa arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus -uuden kuljetusvälineen myyntitiedot sähköisesti Ilmoitin.fi –palvelussa ilmoittajan Katso -tunnisteella varmennettuna; 

13) Arvonlisäveropalautushakemus toiseen EU-maahan voidaan antaa sähköisesti Verohallinnon tätä tarkoitusta varten tarjoamassa palvelussa hakijan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella tai Katso -tunnisteella varmennettuna;

14) Henkilöasiakas, yritys tai yhteisö voi ilmoittaa tilinnumeron veronpalautusten maksamista varten sähköisesti Suomi.fi –palvelussa Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamalla verkkolomakkeella. Henkilöasiakas ja henkilötunnuksella toimiva yritys varmennetaan ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella. Yritys- ja yhteisötunnuksella toimiva varmennetaan ilmoittajan Katso -tunnisteella; (14 kohta on muutettu Verohallinnon määräyksen 1223/09/2009 muutoksella 17.6.2010)

15) Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kaupparekisteriin merkitty yritys tai yhteisö voi ilmoittaa osoitteenmuutoksesta Verohallinnolle sähköisesti YTJ -asiointipalvelussa yrityksen tai yhteisön kaupparekisteriin merkityn edustajan tai yksityisen elinkeinonharjoittajan Tunnistus.fi -palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella varmennettuna;

16) Kiinteistönvälittäjä voi antaa ilmoituksen maksetusta varainsiirtoverosta sähköisesti Suomi.fi palvelussa Verohallinnon tätä tarkoitusta varten vahvistamalla verkkolomakkeella ilmoittajan Tunnistus.fi –palvelun hyväksymillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella tai Katso –tunnisteella varmennettuna.

2 §

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2010.

 

Pääjohtaja   Mirjami Laitinen


Ylitarkastaja   Taito von KonowSivu on viimeksi päivitetty 22.6.2010