Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2015

Antopäivä
8.12.2014
Diaarinumero
A210/200/2014
Voimassaolo
1.1.2015 - 31.12.2015

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2014


Verohallinto on verotililain (604/2009) 8 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 171/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §
Kausiveroilmoituksen määräpäivän myöhentäminen

Verotililain 8 §:n 1 momentista poiketen muu kuin sähköinen kausiveroilmoitus on annettava Verohallinnolle vuoden 2015 tammikuussa viimeistään tammikuun 9 päivänä, huhtikuussa viimeistään huhtikuun 9 päivänä ja toukokuussa viimeistään toukokuun 8 päivänä.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2014


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava asiantuntija Kari Aaltonen

 Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2014