Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2014

Antopäivä
26.11.2013
Diaarinumero
A185/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013


Verohallinto on verotililain (604/2009) 8 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 171/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §
Kausiveroilmoituksen määräpäivän myöhentäminen

Verotililain 8 §:n 1 momentista poiketen muu kuin sähköinen kausiveroilmoitus on annettava Verohallinnolle vuoden 2014 tammikuussa viimeistään tammikuun 9 päivänä ja toukokuussa viimeistään toukokuun 8 päivänä.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

 

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava asiantuntija Kari Aaltonen

 Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2013