Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2013

Antopäivä
20.11.2012
Diaarinumero
A118/200/2012
Voimassaolo
1.1.2013 alkaen

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2012


Verohallinto on verotililain (604/2009) 8 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 171/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Kausiveroilmoituksen määräpäivän myöhentäminen

Kausiveroilmoituksen määräpäivän myöhentäminen
Verotililain 8 §:n 1 momentista poiketen muu kuin sähköinen kausiveroilmoitus on annettava Verohallinnolle vuoden 2013 tammikuussa viimeistään tammikuun 8 päivänä ja toukokuussa viimeistään toukokuun 8 päivänä.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2012

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Soili SinisaloSivu on viimeksi päivitetty 27.11.2012