Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2012

Antopäivä
25.11.2011
Diaarinumero
778/40/2011
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011


Verohallinto on verotililain (604/2009) 8 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa
171/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Kausiveroilmoituksen määräpäivän myöhentäminen

Verotililain 8 §:n 1 momentista poiketen muu kuin sähköinen kausiveroilmoitus on vuoden 2012 toukokuussa annettava viimeistään toukokuun 8 päivänä ja joulukuussa viimeistään joulukuun 10 päivänä.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Soili SinisaloSivu on viimeksi päivitetty 7.12.2011