Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2011

Antopäivä
14.12.2010
Diaarinumero
1199/40/2010
Voimassaolo
1.1.2011–31.12.2011

1.Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta. 2010


Verohallinto on verotililain (604/2009) 8 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 171/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Kausiveroilmoituksen määräpäivän myöhentäminen

Verotililain 8 §:n 1 momentista poiketen muu kuin sähköinen kausiveroilmoitus on vuoden 2011 tammikuussa annettava viimeistään tammikuun 10 päivänä, kesäkuussa viimeistään kesäkuun 8 päivänä ja joulukuussa viimeistään joulukuun 8 päivänä.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 tammikuuta 2011.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2010

Pääjohtaja
Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja
Soili SinisaloSivu on viimeksi päivitetty 4.1.2011