Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2010

Antopäivä
24.3.2010
Diaarinumero
273/519/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2010.


 Verohallinto on verotililain (604/2009) 8 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 171/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Kausiveroilmoituksen määräpäivän myöhentäminen

Verotililain 8 §:n 1 momentista poiketen muu kuin sähköinen kausiveroilmoitus on vuoden 2010 huhtikuussa annettava viimeistään huhtikuun 9 päivänä ja joulukuussa viimeistään joulukuun 8 päivänä.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31.3.2010.

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Sirpa Aarniolehto-KotilainenSivu on viimeksi päivitetty 25.3.2010