FATCA, CRS ja DAC2

Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi antaa automaattisesti muille maille verotusta koskevia tietoja ja saa niitä muilta mailta. Suomella on automaattista tietojenvaihtoa koskeva sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Lisäksi Suomea velvoittavat OECD-maiden yhteinen raportointistandardi CRS sekä Euroopan unionin direktiivimuutos DAC2.

Eduskunnan hyväksymien lakien mukaisesti suomalaisten finanssilaitosten, kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden, on tunnistettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella asiakkaitaan koskevia vara- ja tulotietoja.

Lisäksi finanssilaitosten asiakkaat ovat velvoitettuja antamaan finanssilaitoksille itsestään lisätietoja, jotta asiakkaan verotuksellinen asuinvaltio voidaan määritellä. Verohallinto toimittaa nämä tiedot eteenpäin maihin, joiden kanssa sillä on sopimus tai muu sitoumus.

Vastaavasti Suomi saa muilta mailta verotukseen vaikuttavia tietoja Suomessa asuvien henkilöiden ulkomailla olevista varoista. Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

FATCA

Suomi on solminut Yhdysvaltojen kanssa niin kutsutun FATCA-sopimuksen. Tietojenvaihto käynnistyi vuonna 2015, ja se koski vuoden 2014 tietoja. Vuoden 2017 vuosi-ilmoitus on annettava tammikuun loppuun mennessä 2018.

CRS ja DAC2

OECD:n yhteinen raportointistandardi CRS ja EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivimuutos DAC2 ovat astuneet voimaan, ja niiden mukaisesti suomalaisten finanssilaitosten on annettava Verohallinnolle asiakkaitaan koskevat vuosi-ilmoitustiedot. Vuoden 2017 vuosi-ilmoitus on annettava tammikuun loppuun mennessä 2018. CRS- ja DAC2-vuosi-ilmoitus annetaan samalla ilmoituksella.

Vuosi-ilmoitukset ilmoitin.fi:ssä

  • Vuosi-ilmoitus edelliseltä kalenterivuodelta tulee antaa xml-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Tämä koskee sekä FATCA- että CRS-DAC2-ilmoitusta.
     
  • Finanssilaitoksen on annettava vähintään nollailmoitus, vaikkei sillä olisikaan ilmoitettavia asiakastilejä tai tapahtumia.
  • Ilmoitin.fi:hin tunnistaudutaan Katso-tunnisteella. Vuosi-ilmoituksen jättävällä pitää olla joko Katso-pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai vuosi-ilmoittajarooli. Samalla Katso-tunnisteella voi lähettää useamman asiakkaan vuosi-ilmoituksen.

Lisätietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen fatca(at)vero.fi.