Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttaminen

Antopäivä
26.10.2006
Diaarinumero
1326/345/2006
Voimassaolo
26.10.2006 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Verohallintolaki (1557/95) 2 §:n 2 momentti

Suomessa yleisesti verovelvollisille osingonsaajille palautetaan Euroopan talousalueelta saaduista osingoista verovuosina 1998-2004 Suomessa liikaa maksettu vero. Palautettavan veron laskennasta ja palautusmenettelystä on säädetty erityinen laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa (563/2005; EtaOsinkoL). Ohjeessa käsitellään EtaOsinkoL:n soveltamisalaa, palautettavan veron laskentaa ja veron palauttamiseen liittyviä menettelyllisiä kysymyksiä.

ylijohtaja Mirjami Laitinen

ylitarkastaja Matti Merisalo

 

Ohje: Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttaminen (pdf)