Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Valmisteveronalaisten tuotteiden yhteisöhankinnan arvonlisävero

Voimassaolo
Toistaiseksi

Tämä ohje koskee tuotteita, jotka on vastaanotettu ennen 1.1.2021. Lue ohjeen uusin versio.

Pääsäännön mukaan EU:n alueella arvonlisävero myynneistä yksityishenkilöille ja muille kuluttajan asemassa oleville ei-arvonlisäverovelvollisille on suoritettava tavaroiden myyntimaan säännösten mukaisesti. Siten yksityishenkilöt ja vastaavat ei-arvonlisäveroverovelvolliset, jotka ostavat tavaraa toisista jäsenvaltioista, maksavat hankinnoistaan ostomaan arvonlisäveron.

Erityissäännöksiä sovelletaan kuitenkin mm.

  • kaukomyyntiin
  • uusiin kuljetusvälineisiin
  • muuta kuin elinkeinotoimintaa harjoittavien oikeushenkilöiden hankintoihin (esim. yleishyödylliset yhteisöt) sekä sellaisten yritysten hankintoihin, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia (esim. vähäisen liiketoiminnan harjoittajat).

Muiden kuin yksityishenkilöiden valmisteveronalaisten tavaroiden hankinnat toisista EU-maista Suomeen verotetaan täällä aina ns. yhteisöhankintana. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt toimijat ilmoittavat valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnat samalla tavalla kuin muidenkin tavaroiden yhteisöhankinnat Verohallinnolle annettavalla kausiveroilmoituksella.

Muiden ei-arvonlisäverovelvollisten toimijoiden kuin yksityishenkilöiden (eli edellisen luettelon viimeinen ryhmä) valmisteveronalaisten tavaroiden hankinnat toisista jäsenvaltioista verotetaan Suomessa myös aina yhteisöhankintana. Näiden arvonlisäveron kantamisesta huolehtii Verohallinto. Näiden valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnasta suoritettavan arvonlisäveron maksamisesta, ilmoittamisvelvollisuudesta, veron määräämisestä, ennakkoratkaisusta, muutoksen hakemisesta, veron takaisinmaksusta sekä muutoinkin menettelystä on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään.

Valmisteveron alaisten tuotteiden  yhteisöhankinnasta suoritettavasta arvonlisäverosta voi hakea kirjallista ennakkoratkaisua.

Arvonlisäverosta voi hakea huojennusta erityisestä syystä.

Mistä tuotteista kannetaan yhteisöhankinnan arvonlisäveroa?

Yhteisöhankinnan arvonlisäveroa kannetaan seuraavista valmisteveronalaisista tuotteista:

  • alkoholijuomat (olut, viini ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat, välituotteet, etyylialkoholi)
  • tupakkatuotteet (savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, piippu- ja savuketupakka sekä savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka)
  • nestemäinen polttoaine
  • valmisteveronalaiset energiatuotteet (kivihiili, ruskohiili sekä näistä tai turpeesta saatu koksi, nesteytetty maakaasu).

Ilmoittaminen ja maksaminen

1. Elinkeinonharjoittajat, joiden toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen (esim. vähäisen liiketoiminnan harjoittajat), ja muut oikeushenkilöt kuin elinkeinonharjoittajat (esim. yleishyödylliset yhteisöt) ovat velvollisia suorittamaan yhteisöhankinnan arvonlisäveroa arvonlisäverolaissa mainittujen valmisteveron alaisten tuotteiden hankinnoista toisista EU-maista Suomeen.  Kyseisen toimijan on toimitettava asiaomaiselle Verohallinnolle veroilmoituslomake valmisteveronalaisten tavaroiden yhteisöhankinnan arvonlisäverosta täytettynä.

Yhteisöhankinnan arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava valmisteverotuslain säännösten mukaisesti eli ilmoitus- ja maksupäivät ovat molemmilla veroilla samat.

2. Muiden kuin verokausi-ilmoittajien (satunnaisten valmisteverovelvollisten) on annettava valmisteveroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu Suomessa tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin täällä syntynyt. Ilmoittajien on maksettava valmistevero kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on Suomessa vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin täällä syntynyt.

Lisätietoa:

Valmisteverollisen tavaran tilaaminen ulkomailta – ohje yrityksille ja yhteisöille

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021