Pienpanimoalennus

Voimassaolo
- 13.3.2019

Tämä ohje on korvattu ohjeella Pienpanimoalennus Suomessa, VH/2268/00.01.00/2018.

Pienillä riippumattomilla olutpanimoilla on mahdollisuus saada alkoholiverosta 10–50 %:n alennus. Pienpanimoalennuksen tarkoituksena on ensisijaisesti elvyttää perinteistä, paikallista oluen tuotantoa ja tarjota maataloudelle ja pienyrittäjyydelle mahdollisuus lisätoimentuloon. Näin parannetaan pienten panimoiden taloudellisia toimintaedellytyksiä ja lisätään mahdollisesti työpaikkoja.

Riippumattomuus muista panimoista

Mahdollisuus alennukseen on pienpanimoilla, jotka ovat oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattomia muista panimoista. Lisäksi panimoiden pitää toimia fyysisesti erillään muista panimoista, eivätkä ne saa harjoittaa lisenssivalmistusta. Saadakseen alennuksen, verovelvollisen on esitettävä Verohallinnolle luotettava selvitys riippumattomuudestaan. Panimolla ei ole oikeutta alennukseen esim. silloin, kun sillä on toisen panimon kanssa osake- tai muuhun omistukseen, rahoitukseen tai tosiasiallisiin päätöksenteko- tai vastaaviin järjestelyihin perustuvaa taloudellista tai oikeudellista riippuvuutta. Panimo on oikeutettu alennukseen, jos sen kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on enintään 15 000 000 litraa.

Panimoilla on kuitenkin oikeus tehdä keskenään yhteistyötä oluen tuotannossa tai muussa siihen liittyvässä toiminnassa. Pienpanimoilla on siis mahdollisuus oluen valmistuksessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden, kuten hiivan, humalan ja tiettyjen pakkaustarvikkeiden yhteishankintaan tai mahdollisuus käyttää samoja markkinointi- ja jakelupalveluita siten, että niillä kullakin on oikeus oman tuotantomääränsä perusteella määräytyvään veronalennukseen. Yhteistyö on mahdollista myös pienpanimoissa tuotetun oluen pullottamisessa vähittäismyyntipäällyksiin. Kilpailullisista syistä pienpanimoiden yhteistyö on kuitenkin sallittua vain, jos yhteistyössä toimivien pienpanimoiden yhteenlaskettu tuotanto olisi enintään 15 miljoonaa litraa kalenterivuodessa.

Alennuksen suuruus

Alennuksen suuruus riippuu yrityksen kalenterivuoden aikana tuottaman oluen ja sahdin määrästä:

  • Enintään 500 000 litraa: alennus 50 prosenttia
  • Yli 500 000 litraa mutta enintään 3 000 000 litraa: alennus 30 prosenttia
  • Yli 3 000 000 litraa mutta enintään 5 500 000 litraa: alennus 20 prosenttia
  • Yli 5 500 000 litraa mutta enintään 10 000 000 litraa: alennus 10 prosenttia

Oluen tuottamisella tarkoitetaan vain varsinaista valmistamista. Panimon pullottamia, mutta toisen panimon valmistamia tuotteita ei oteta huomioon alennusta laskettaessa. Mukaan ei myöskään lasketa panimon valmistamia muita alkoholijuomia tai esim. virvoitusjuomia.

Ulkomailla valmistettu olut

Mikäli kysymyksessä on toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta tuotu olut, myös maahantuojalla on oikeus veronalennukseen. Alennuksen saadakseen maahantuojan on pystyttävä osoittamaan, että olut on tuotettu sellaisessa panimossa, joka Suomen säännösten mukaan on oikeutettu veronalennukseen.