Peruskorko ja viitekorko ovat nousseet

Antopäivä
14.7.2006
Diaarinumero
1070/39/2006
Voimassaolo
1.7.2006-31.12.2006
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 3,25 % vuodessa heinäkuun 1. päivästä, eli ajalle 01.07.-31.12.2006.

Peruskorko on 01.01.2006 alkaen ollut 2,5 %.

Peruskoron suuruista korkoa käytetään seuraavissa tilanteissa:

  1. Peruskoron suuruista korkoa on perittävä
     
    • osakaslainasta, jota ei ole tuloverolain 53 a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
    • työsuhdelainasta (tuloverolain 67 §). Veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu työsuhteen perusteella saadusta lainasta siltä osin kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alempi kuin peruskorko.
  1. Elinkeinoverolain 18 § 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Suomen Pankin ilmoituksen mukaan viitekorko ajalle 1.7.– 31.12.2006 on 3 %. Viitekorko vaikuttaa palautuskorkoon, jäännösveronkorkoon, veronlisäykseen ja viivekorkoon. Loppuvuodeksi vahvistettua viitekorkoa sovelletaan verotuksessa koko seuraavan kalenterivuoden ajan. Esimerkiksi palautuskorko on em. viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, joten vuonna 2007 palautuskorko on 1,0 %.

 

Ylijohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Kari Aaltonen