Esimerkkejä asiakirjojen luovutuksista perittävistä maksuista

Voimassaolo
Toistaiseksi

Hinnoista on tarkempaa tietoa sivulla .

Mitä pidetään asiakirjana?

Asiakirja on kirjallinen tai kuvallinen, tiettyä asiaa koskeva esitys, joka on looginen kokonaisuus. Asiakirja voi olla myös sähköinen. Sähköinen asiakirja muodostuu tietojärjestelmässä yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä.

Esimerkkejä asiakirjoista:

 • Veroilmoitus ja sen liitelomakkeet, erittelyt, kuitit ja selvitykset muodostavat yhden asiakirjan.
 • Verotuspäätös, verotustodistus ja verotuspäätöksen erittelyosa muodostavat yhden asiakirjan.
 • Verokortti ja selvitys ennakonpidätysperusteista muodostavat yhden asiakirjan.
 • Perukirja ja sen liitteet (esim. sukuselvitys, testamentti, avioehtosopimus, jakokirja ja jäljennös ensin kuolleen puolison perukirjasta) muodostavat yhden asiakirjan.
 • Perintöveropäätös ja sen liitteenä olevat asiakirjat muodostavat yhden asiakirjan.

Salassa pidettävät verotusasiakirjat

Yksi asiakirja

Asiakas pyytää perukirjan, perukirjan liitteenä olevan sukuselvityksen ja ensiksi kuolleen puolison perukirjan.

 • Perukirja liitteineen muodostaa yhden asiakirjan, josta laskutetaan minimiveloitus 10 euroa.

Kaksi asiakirjaa

Asiakas pyytää verotiliotteen ja verotuspäätöksen sekä verotuspäätöksen erittelyosan. 

 • Verotiliote ja verotuspäätös ovat erillisiä asiakirjoja. Erittelyosa kuuluu loogisesti verotuspäätökseen.

Asiakas pyytää oman verotuspäätöksensä sekä valtakirjalla puolison verotuspäätöksen erittelyineen toimeentulotuen hakemista varten.

 • Asiakas saa asiakirjat maksutta, koska tarvitsee niitä toisen viranomaisen pyynnöstä.

 

Tuntilaskutus

Asiakas pyytää perukirjaa, joka hänellä on oikeus saada etujensa, oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa hoitamista varten. Perukirja liitteineen sisältää 45 sivua. Verohallinnon ohjeen mukaisesti asiakkaalle annetaan kopio käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa ja tarpeettomat tiedot peitetään.

 • Perukirjan etsimiseen menee aikaa 2 tuntia ja kopioimiseen 35 minuuttia.
 • Tietojen luovuttaminen vaatii yli 30 minuutin työn ja tuntihinta (60 e/h) peritään jokaiselta alkavalta tunnilta. Tietojen kopioinnista ja peittämisestä laskutetaan yhteensä 60 euroa. Jos tietojen kopiointiin ja peittämiseen menisi 1 tunti 5 minuuttia, laskutettaisiin kahdelta tunnilta 120 euroa.
 • Tuntilaskutus peritään vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei laskuteta.

Verotuksen julkiset tiedot

Julkisten tietojen antaminen on maksutonta suullisesti ja sähköpostitse. Tiedot annetaan suullisesti joko puhelimitse tai verotoimiston asiakaspalvelussa.

Tiedot annetaan puhelimitse

Toimittaja pyytää julkisia tietoja puhelimitse usealta vuodelta, esimerkiksi 10 henkilön verotustietoja vuosilta 2000–2011. Tiedot pitää hakea kolmesta Verohallinnon sovelluksesta. Toimittaja pyytää soittamaan takaisin, kun tiedot on haettu ja antamaan tiedot puhelimitse.

Toimittaja pyytää tietoja vastaavalla tavalla vuosilta 1992–2011, eikä tietoja ole saatavilla sähköisesti vaan ne pitää osittain hakea arkistosta.

 • Tiedot annetaan maksutta, sillä toimittaja pyytää tietoja suullisesti. Verohallinto ei ota maksua tietojen hakemisesta aiheutuvista kustannuksista, koska toimittaja on yksilöinyt pyynnöt riittävästi.

Tiedot annetaan sähköpostilla

Asiakas pyytää julkisia tietoja ja ehdottaa, että tiedot lähetettäisiin hänelle sähköpostitse. Kysymys on 50 henkilön tiedoista vuosilta 2005–2011.

 • Tiedot annetaan maksutta, sillä toimittaja pyytää tietoja sähköisesti. Verohallinto ei ota maksua tietojen hakemisesta aiheutuvista kustannuksista, koska toimittaja on yksilöinyt pyynnöt riittävästi.
 • Henkilötietoja voidaan lähettää vain suojatun sähköpostiyhteyden kautta.   

Tiedot annetaan paperitulosteena

Asiakas pyytää paperitulosteena julkisten tietojen otteita yhdestä henkilöstä vuosilta 1999–2011.

 • Yhteensä 13 otetta. Yksi ote maksaa 3 euroa, joten veloitus on 39 euroa.  

Asiakirjan antaminen verotusta varten

Verotustodistus verotusta varten (maksuton)

Asiakas pyytää uusinta verotustodistusta ja ilmoittaa tarvitsevansa sitä verotusta varten.

 • Verotus on maksutonta ja asiakkaalla on aina oikeus saada verotuksen toimittamiseen liittyvät asiakirjat maksutta.

Verotiliote verotusta varten (maksuton)

Asiakas pyytää verotiliotteen paperilla verotoimistosta.

 • Verotus on maksutonta ja asiakkaalla on aina oikeus saada verotuksen toimittamiseen liittyvät asiakirjat maksutta.

Asiakirjan antaminen muuta tarkoitusta kuin verotusta varten

Jäljennös perukirjasta (maksullinen)

Asiakas pyytää Verohallinnolta 3 perukirjaa.

 • Yhteensä 3 jäljennöstä. Yksi jäljennös maksaa 3 euroa, joten asiakkaalta laskutetaan minimiveloitus 10 euroa.

Asiakirja toisen viranomaisen tarpeita varten (maksuton)

Asiakas pyytää valtakirjalla kaikkien perheenjäsenten esitäytetyt veroilmoitukset (yhteensä 4 asiakirjaa) ja kertoo, että niitä tarvitaan sosiaalihuollon viranomaisessa olevassa asiassa.

 • Asiakirjat ovat tarpeen taloudellisen aseman selvittämistä varten toisessa viranomaisessa

Asiakas pyytää verotuspäätökset kolmen vuoden ajalta ja kertoo, että niitä tarvitaan kunnan velkaneuvonnassa

 • Asiakirjat ovat tarpeen taloudellisen aseman selvittämistä varten toisessa viranomaisessa

Asiakas pyytää verotuspäätöksen ja esitäytetyn veroilmoituksen ja kertoo, että tarvitsee niitä kaupungin tai kunnan  vuokra-asuntohakemusta varten

 • Asiakirjat ovat tarpeen taloudellisen aseman selvittämistä varten toisessa viranomaisessa

Asiakas pyytää verotuspäätöksen ja esitäytetyn veroilmoituksen oikeudenkäyntiä varten (ei verotustarkoitus) ja esittää oikeusapupäätöksen.

 • Oikeusapulain (257/2002) 4 §:n mukaisesti oikeusapua saava on vapautettu toimituskirja yms. maksuista, kun hän asioi pääasiaa käsittelevän tai muun viranomaisen kanssa.

Asiakirja yksityisen tahon tarpeita varten

Asiakas pyytää oman ja valtakirjalla puolison verotuspäätöksen ja esitäytetyn veroilmoituksen ja kertoo, että tarvitsee niitä pankin lainahakemusta varten

 • Asiakas saa asiakirjat maksutta yksityisen pyytämää taloudellisen aseman selvittämistä varten

Asiakas pyytää verotuspäätöksen ja esitäytetyn veroilmoituksen ja kertoo, että tarvitsee niitä vuokra-asunnon hakemista varten (esim ARA –asunto)

 • Asiakas saa asiakirjat maksutta yksityisen pyytämää taloudellisen aseman selvittämistä varten

Asiakas pyytää oman ja valtakirjalla puolison verotuspäätöksen ja esitäytetyn veroilmoituksen ja kertoo, että tarvitsee yksityisen myöntämää taloudellista tukea varten (eisim. lomatuki)

 • Asiakas saa asiakirjat maksutta yksityisen pyytämää taloudellisen aseman selvittämistä varten


Sivu on viimeksi päivitetty 30.12.2016