Kuntaliitokset ja verotus

Voimassaolo
−21.8.2014

Vuoden 2009 alussa tapahtuu useita kuntaliitoksia (kuntajaon muutoksia). Kuntajaon muutos tulee aina voimaan kalenterivuoden alusta lukien.

Kuntaliitos voidaan toteuttaa eri tavoin. Kunnat voivat yhdistyä siten, että vanhat kunnat lakkaavat olemasta ja muodostavat uuden kunnan.

Esimerkki 1:

Anjalankosken kaupunki, Elimäen kunta, Jaalan kunta, Kouvolan kaupunki, Kuusankosken kaupunki ja Valkealan kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan 1.1.2009 lukien niiden nykyiset alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Kouvola -nimen ja kaupunki –nimityksen.

Esimerkki 2:

Tammisaaren kaupunki, Karjaan kaupunki ja Pohjan kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan 1.1.2009 niiden nykyiset alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Raasepori –nimen ja kaupunki -nimityksen.

Kuntaliitos voi tapahtua myös niin, että lakkaava kunta yhdistyy toiseen kuntaan.

Esimerkki 3:
Askaisten kunta ja Lemun kunta liitetään Maskun kuntaan 1.1.2009 lukien.

Tällaisissa kuntaliitoksissa vanha kunta siis lakkaa olemasta. Kuntajaon muutoksessa vanhan kunnan oikeudet ja velvoitteet siirtyvät uudelle kunnalle tai sille kunnalle, johon vanha kunta yhdistyy.

Henkilöt, joiden kotikunta on lakkaava kunta edellisen vuoden päättyessä eli 31.12.2008, suorittavat kunnallisveroa kuntaliitoksen voimaantulovuodelta (2009) muodostuvalle uudelle kunnalle (esimerkit 1 ja 2) tai sille kunnalle, johon vanha kunta yhdistyy (esimerkki 3).

Kuntajaon muutos voi tapahtua myös siten, että vain osa kunnan alueesta liitetään toiseen kuntaan. Tällaisessa osakuntaliitoksessa alueitaan luovuttava kunta jää olemaan.

Esimerkki 4:

Osa Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin alueesta liitetään Helsinkiin 1.1.2009 lukien.

Verotusmenettelystä annetun lain 4 ja 5 §:n mukaan luonnollinen henkilö suorittaa  kunnallisveron verovuoden tulostaan kotikunnalleen. Verotuksessa luonnollisen henkilön kotikuntana pidetään sitä kuntaa, jossa hänellä on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa ollut kotikuntalaissa tarkoitettu asuinpaikka. Verotuskunnan määräytymisestä osakuntaliitostapauksissa ei ole erikseen toisin säädetty. Tämän vuoksi henkilöt, jotka asuvat liitosalueella edeltävän vuoden (esimerkiksi 2008) päättyessä, suorittavat kunnallisveron vanhalle kotikunnalleen vielä kuntaliitoksen voimaantulovuodelta (esimerkiksi 2009).

Esimerkki 5:

Henkilön asuinpaikka on 31.12.2008 alueella, joka liitetään Sipoosta kunnasta Helsingin kaupunkiin 1.1.2009 lukien. Hänen kotikuntanaan pidetään Sipoota vielä vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa ja hän suorittaa vuoden 2009 tuloistaan kunnallisveron Sipoon kunnalle. Hänen tuloveroprosenttinsa kunnallisverotuksessa on Sipoon kunnan vuodelle 2009 vahvistama tuloveroprosentti.

Kirkollisveron suorittamisvelvollisuus ja veron saaja määräytyy kuntaliitostapauksissa kunnallisverotusta vastaavasti.

Kiinteistövero

Kiinteistöverolain 1 §:n mukaan kiinteistövero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverotuksen kannalta määräävää on tilanne kalenterivuoden alkaessa.  Kuntaliitostapauksissa kiinteistövero suoritetaan jo kuntaliitoksen voimaantulovuodelta sille kunnalle, johon kiinteistö kuuluu voimaantulovuoden alusta.

Esimerkki 6:

Henkilö omistaa vuoden 2009 alkaessa kiinteistön alueella, joka liitetään Vantaan kaupungista Helsingin kaupunkiin 1.1.2009 lukien. Hän suorittaa kiinteistöstä kiinteistöveron Helsingille vuodelta 2009. Kiinteistöveroprosentti on Helsingin kaupungin vuodelle 2009 vahvistama kiinteistöveroprosentti.