Perintöveroasteikko

Voimassaolo
Toistaiseksi

Perintöveroasteikko löytyy perintö- ja lahjaverolaista, 14 § (www.finlex.fi). Perintöveron määrän laskennassa voit käyttää apuna myös perintöverolaskuria.

I Veroluokka:

  • Perinnönjättäjän aviopuoliso
  • suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.)
  • aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen  
  • perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettu avustus.

Aviopuolisona pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

II Veroluokka: 

  • muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

Perintöverotaulukko