Rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotus: lähdevero vai progressiivinen vero

Antopäivä
1.1.2014
Voimassaolo
Toistaiseksi

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Suomen tuloverotuksessa on kaksi eri verovelvollisuuden lajia: yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus. Yleisesti verovelvollisia ovat Suomessa asuvat henkilöt ja rajoitetusti verovelvollisia ulkomailla asuvat henkilöt. Yleisesti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamistaan tuloista (maailmanlaajuinen verovelvollisuus). Rajoitetusti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa vain Suomesta saamistaan tuloista.

Rajoitetusti verovelvollisen verotus

Jos asut ulkomailla ja tulet Suomeen enintään 6 kuukaudeksi ja sinulla on koti edelleen ulkomailla, olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvolliselta peritään lopullisena verona joko tulojen suuruudesta riippumaton lähdevero tai vaihtoehtoisesti verotus toimitetaan kuten Suomessa asuvilla, kokonaistulojen suuruuden perusteella verotusmenettelyssä.

2.1 Lähdeverotus

Jos työnantajasi on suomalainen yritys, se perii palkastasi lähdeveroa 35 %. Työnantaja perii lähdeveron palkkaa maksaessaan. Ennen veron perimistä työnantaja voi vähentää palkastasi 17 euroa/päivä. Vähennyksestä on oltava merkintä verotoimiston antamassa lähdeverokortissa. Veron lisäksi työnantaja perii palkastasi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (yhteensä noin 7 %), ellei sinulla ole asuinmaasi sosiaaliviranomaisten antamaa todistusta (esim. A1-todistus), joka osoittaa sinun olevan vakuutettu muussa maassa kuin Suomessa.

Jos olet esiintyvä taiteilija tai urheilija, Suomessa harjoittamaasi toimintaan perustuvasta tulosta peritään lopullinen 15 %:n lähdevero.

Lähdevero on lopullinen vero eikä palkasta tai taiteilijan/urheilijan tulosta yleensä anneta veroilmoitusta Suomeen.

2.2 Progressiivinen verotus

Voit vaatia, että ansiotulosi (osinkoja lukuun ottamatta) verotetaan progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan, jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus.

Jotta tulosi voidaan verottaa progressiivisesti, sinun tulee hakea verotoimistosta suomalaista työnantajaasi varten rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Ilmoita hakemuksella kaikki Suomesta saamasi ansiotulot, asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset. Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja.

Progressiivinen ansiotulojen vero lasketaan tuloveroasteikon ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin mukaan. Vähennyksinä voidaan huomioida mm. asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset ja tulonhankkimiskulut. Veroprosentin suuruuteen vaikuttaa tulojen ja menojen määrä. .

Veron lisäksi työnantaja perii palkastasi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (yhteensä noin 7 %), ellei sinulla ole todistusta, joka osoittaa sinun olevan vakuutettu muussa maassa kuin Suomessa.

Jos sinua verotetaan progressiivisessa verotuksessa, saat seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen, jossa kerrotaan verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset ja verotuksen lopputulos (maksua/palautusta). Sinun tulee tarkastaa ja mahdollisesti palauttaa veroilmoitus korjattuna.

Jos et hakenut ennakkoperintää varten progressiivista verotusta ja sinulta on peritty lähdeveroa, voit hakea progressiivista verotusta myös jälkikäteen palauttamalla veroilmoituksen esittäen siinä Suomesta saatujen ansiotulojen lisäksi tiedot asuinvaltiossasi samana vuonna verotettavista ansiotuloista sekä näihin tuloihin kohdistuvista vähennyksistä.

2.3 Vuokratyöntekijät

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta ja saat palkan muulta kuin Suomesta olevalta työnantajalta, Suomi ei verota palkkaasi, ellet ole vuokrattu työntekijä.

Jos kuitenkin olet vuokrattu työntekijä esimerkiksi Virosta, Liettuasta, Latviasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista tai Puolasta, Suomi voi verottaa palkkasi. Lue lisää aiheesta.

2.4 Menettelyohje työntekijälle

Sinun tulee hankkia suomalainen henkilötunnus. Voit saada henkilötunnuksen asioidessasi verotoimistossa. Sinun on täytettävä rekisteröintilomake (6150) henkilötunnuksen saadaksesi. Lue lisää suomalaisen henkilötunnuksen antamisesta

Verotoimistosta saat työnantajaasi varten myös verokortin.

Vuokratyöntekijä maksaa palkkatulosta määrättävän veron ennakkoverona. Ennakkoveroa haetaan verotoimistosta.

Jos työskentelet rakennusalalla, tarvitset myös veronumeron.

2.5 Menettelyohje työnantajalle

Työnantaja toimii työntekijän antaman verokortin ohjeiden mukaan.

Lähdeverokortin perusteella peritään lähdevero. Peritty lähdevero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Vuoden päätyttyä annetaan Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista.

Rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella peritään ennakonpidätys. Yksityinen työnantaja ilmoittaa palkasta perimänsä ennakonpidätyksen kausiveroilmoituksella ennakonpidätyksenä. Jos kyseessä on mm. julkisyhteisön maksama palkka, johtajan palkkio tai esiintyvälle taiteilijalle tai urheilijalle maksettu korvaus, ilmoitetaan peritty ennakonpidätys kuitenkin kausiveroilmoituksella lähdeverona. Vuoden päätyttyä annetaan Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista.

Lisätietoa vuosi-ilmoituksen antamisesta

3 Yleisesti verovelvollisen verotus

Jos tulet Suomeen yli 6 kuukaudeksi, sinusta tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen. Lue lisää aiheesta.

eesti keel: Üldine ja piiratud maksukohustus

По-русски: Налогообложение доходов налогоплательщика, на которого распространяется режим упрощенного налогообложения: налог, удерживаемый у источника выплаты, или прогрессивный налог