Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2017 (st-maksu, minipidätys yms.)

Antopäivä
19.12.2016
Voimassaolo
1.1. - 31.12.2017

Verohallinnolle maksettavat

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

1,08 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:

 

- sairaanhoitomaksu palkka- ja työtuloista

0,00 %

- päivärahamaksu

- jos tulot ovat alle 14 000 euroa

1,58 %

 0,00%

yhteensä (minipidätys)

1,58 %

Sairaanhoitomaksun korotus
(jos tulosta ei tarvitse maksaa päivärahamaksua)

0,17 %

YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus  0,06 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  1,64 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (17–52-vuotiaat)

6,15 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53–62-vuotiaat)

7,65 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (63–67-vuotiaat)

6,15 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

17,95 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet)

15,40 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavat

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu

1,60 %

0,70 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17– 64-vuotiaat)

 

- palkkoja maksettu enintään 2 059 500 euroa/vuosi

0,80 %

- palkkoja maksettu yli 2 059 500 euroa/vuosi

3,30 %

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelevat toimiala- ja yrityskohtaisesti.