Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2016 (st-maksu, minipidätys yms.)

Antopäivä
29.12.2015
Voimassaolo
1.1. - 31.12.2016

Verohallinnolle maksettavat

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

2,12 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:

 

- sairaanhoitomaksu

1,30 %

- päivärahamaksu

0,82 %

yhteensä (minipidätys)

2,12 %

Sairaanhoitomaksun korotus
(jos tulosta ei tarvitse maksaa päivärahamaksua)

0,17 %

YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus  0,13 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  0,95 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (18–52-vuotias)

5,7 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53 vuotta täyttänyt)

7,2 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

18,00 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet)

16,70 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavat

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

1,15 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

 

- palkkoja maksettu enintään 2 044 500 euroa/vuosi

1,0 %

- palkkoja maksettu yli 2 044 500 euroa/vuosi

3,9 %

 

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.

Työnantajan ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.