Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2015 (st-maksu, minipidätys yms.)

Antopäivä
29.12.2014
Voimassaolo
1.1.-31.12.2015

Verohallinnolle maksettavat

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

2,08 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:

 

- sairaanhoitomaksu

1,32 %

- päivärahamaksu

0,78 %

yhteensä (minipidätys)

2,1 %

Sairaanhoitomaksun korotus
(jos tulosta ei tarvitse maksaa päivärahamaksua)

0,17 %

YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus  0,13 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  0,91 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (18–52-vuotias)

5,7 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53 vuotta täyttänyt)

7,2 %

Merimiehen eläkevakuutusmaksu

11,40 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

18,00 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet)

11,40 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavat

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

0,65 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

 

- palkkoja maksettu enintään 2 025 000 euroa/vuosi

0,8 %

- palkkoja maksettu yli 2 025 000 euroa/vuosi

3,15 %

 

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.

Työnantajan ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.