Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2014 (st-maksu, minipidätys yms.)

Antopäivä
16.12.2013
Voimassaolo
1.1.–31.12.2014

Verohallinnolle maksettavat

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

2,14 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:

 

- sairaanhoitomaksu

1,32 %

- päivärahamaksu

0,84 %

yhteensä (minipidätys)

2,16 %

Sairaanhoitomaksun korotus
(jos tulosta ei tarvitse maksaa päivärahamaksua)

0,17 %

YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus  0,13 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  0,97 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (18–52-vuotias)

5,55 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53 vuotta täyttänyt)

7,05 %

Merimiehen eläkevakuutusmaksu

11,40 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

17,75 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet)

11,40 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavat

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

0,50 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

 

- palkkoja maksettu enintään 1 990 500 euroa/vuosi

0,75 %

- palkkoja maksettu yli 1 990 500 euroa/vuosi

2,95 %

 

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.

Työnantajan ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.