Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2013 (st-maksu, minipidätys yms.)

Antopäivä
24.1.2013
Voimassaolo
1.1.–31.12.2013

Verohallinnolle maksettavat

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

2,04 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:

 

- sairaanhoitomaksu

1,30 %

- päivärahamaksu

0,74 %

yhteensä (minipidätys)

2,04 %

Sairaanhoitomaksun korotus
(jos tulosta ei tarvitse maksaa päivärahamaksua)

0,17 %

YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus  0,14 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  0,88 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (18–52-vuotias)

5,15 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53 vuotta täyttänyt)

6,50 %

Merimiehen eläkevakuutusmaksu

11,30 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

17,35 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet)

11,30 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavat

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

0,60 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

 

- palkkoja maksettu enintään 1 990 500 euroa/vuosi

0,80 %

- palkkoja maksettu yli 1 990 500 euroa/vuosi

3,20 %

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.

Työnantajan ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.