Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2012 (st-maksu, minipidätys yms.)

Voimassaolo
1.1.–31.12.2012

Verohallinnolle maksettavat

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,12 %
   
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:  
- sairaanhoitomaksu 1,22 %
- päivärahamaksu 0,82 %
yhteensä (minipidätys) 2,04 %
   
Sairaanhoitomaksun korotus
(jos tulosta ei tarvitse maksaa päivärahamaksua)
0,17 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (18–52-vuotias) 5,15 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53 vuotta täyttänyt) 6,50 %
Merimiehen eläkevakuutusmaksu 11,2 %
Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin) 22,8 %
Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet) 11,2 %
   
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 0,60 %
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu  
- palkkoja maksettu enintään 1 936 500 euroa/vuosi 0,80 %
- palkkoja maksettu yli 1 936 500 euroa/vuosi 3,20 %

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.

Työnantajan ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.