Sosiaalivakuutusmaksut 2019

Antopäivä
20.12.2018
Voimassaolo
1.1.2019 - 31.12.2019

Verohallinnolle maksettavat

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

0,77 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:

 

- sairaanhoitomaksu palkka- ja työtuloista

0,00 %

- päivärahamaksu

- jos tulot ovat alle 14 282 euroa

1,54 %

 0,00%

yhteensä (minipidätys)

1,54 %

Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista

1,61%

YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus  0,23 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  1,77 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (17–52-vuotiaat)

6,75 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53–62-vuotiaat)

8,25 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (63–67-vuotiaat)

6,75 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

17,35 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet)

12,80 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavat

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu

1,50 %

0,78 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17– 64-vuotiaat)

 

- palkkoja maksettu enintään 2 086 500 euroa/vuosi

0,50 %

- palkkoja maksettu yli 2 086 500 euroa/vuosi

2,05 %

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelevat toimiala- ja yrityskohtaisesti.