Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2018 (st-maksu, minipidätys yms.)

Antopäivä
5.1.2018
Voimassaolo
1.1.2018 - 31.12.2018

Verohallinnolle maksettavat

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

0,86 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:

 

- sairaanhoitomaksu palkka- ja työtuloista

0,00 %

- päivärahamaksu

- jos tulot ovat alle 14 020 euroa

1,53 %

 0,00%

yhteensä (minipidätys)

1,53 %

Sairaanhoitomaksun korotus
(jos tulosta ei tarvitse maksaa päivärahamaksua)

0,17 %

YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus  0,17 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  1,70 %

Vakuutusyhtiöille maksettavat

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (17–52-vuotiaat)

6,35 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53–62-vuotiaat)

7,85 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (63–67-vuotiaat)

6,35 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

17,75 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet)

13,20 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavat

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu

1,90 %

0,92 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17– 64-vuotiaat)

 

- palkkoja maksettu enintään 2 083 500 euroa/vuosi

0,65 %

- palkkoja maksettu yli 2 083 500 euroa/vuosi

2,60 %

Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelevat toimiala- ja yrityskohtaisesti.