Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verotietoa ulkomailta Suomeen tuleville työntekijöille

Antopäivä
13.1.2015
Voimassaolo
Toistaiseksi

Ohjetta päivitetään - ajantasaista tietoa Töihin Suomeen -sivuilta.

Jos olet vuokrattu työntekijä ja tulet Suomeen esimerkiksi Virosta, Liettuasta, Latviasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista tai Puolasta lue sivu Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus.

1. Jos tulet Suomeen enintään 6 kuukaudeksi, lue tämä

a) Jos työnantajasi on suomalainen yritys, se perii palkastasi lähdeveroa 35 %

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta ja työnantajasi on suomalainen yritys, maksat palkastasi Suomeen 35 %:n suuruisen lähdeveron. Työnantaja perii lähdeveron palkkaa maksaessaan. Ennen veron perimistä työnantaja voi vähentää palkastasi 17 euroa/päivä. Vähennyksestä on oltava merkintä verotoimiston antamassa lähdeverokortissa. Veron lisäksi työnantaja perii palkastasi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (yhteensä noin 7 %), ellei sinulla ole todistusta A1 tai E 101, joka osoittaa sinun olevan vakuutettu muussa maassa kuin Suomessa. Lähdevero on lopullinen vero eikä palkasta yleensä anneta veroilmoitusta Suomeen.

Menettelyohje:

Sinun tulee hankkia suomalainen henkilötunnus. Voit saada henkilötunnuksen asioidessasi verotoimistossa.

Sinun on täytettävä rekisteröintilomake henkilötunnuksen saadaksesi.

Mukana on oltava:

  • EU/ETA-valtion kansalainen: voimassa oleva passi tai Schengen-alueen virallinen henkilötodistus sekä todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä (jos maahantulosta on jo kulunut 3 kk)
  • Muu kuin EU/ETA-valtion kansalainen: voimassa oleva passi sekä työntekijän oleskelulupa.

Lisäksi on oltava mukana työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Verotoimistosta saat työnantajaasi varten myös lähdeverokortin. Anna lähdeverokortti työnantajallesi. Työskentelyn päätyttyä työnantaja on velvollinen antamaan sinulle tositteen saamistasi tuloista ja peritystä lähdeverosta. Säilytä tosite. Tarvittaessa voit esittää sen veroviranomaisille varsinaisessa asuinvaltiossasi.

Jos työskentelet rakennusalalla, tarvitset myös veronumeron.

b) Jos työnantajasi ei ole Suomesta, Suomi ei verota, ellet ole vuokrattu työntekijä

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta ja saat palkan muulta kuin Suomesta olevalta yritykseltä*, et joudu maksamaan palkasta veroa Suomeen. Annat veroilmoituksen ja maksat verot vain kotivaltiossasi.

Jos kuitenkin olet vuokrattu työntekijä esimerkiksi Virosta, Liettuasta, Latviasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista tai Puolasta, Suomi voi verottaa palkkasi. Ks. tarkemmin sivulta Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus.

*) Suomalaiseen työnantajaan rinnastetaan sellainen ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa. Kiinteän toimipaikan voi muodostaa esim. pidempiaikainen rakennus- , asennus- tai kokoonpanohanke. Kiinteän toimipaikan muodostumisen ratkaisee Verohallinto. Jos ulkomaisella työnantajallasi on Suomessa kiinteä toimipaikka, tältä työnantajalta saatu palkka verotetaan aina Suomessa.

c) Oletko esiintyvä taiteilija tai urheilija?

Jos olet esiintyvä taiteilija tai urheilija, Suomessa harjoittamaasi toimintaan perustuvasta tulosta peritään lopullinen 15 %:n lähdevero. Näin on riippumatta siitä kenelle korvaus maksetaan. Lähdeveroa perittäessä kuluja ei huomioida. Jos olet EU/ETA-valtiossa asuva, voit kuitenkin vaatia että 15 %:n sijasta veroprosenttisi on progressiivinen, jolloin sinulla on oikeus vähentää välittömiä kuluja. Lähdeverolaskurin perusteella voit päätellä kumpi verotus on sinulle edullisempi. Voit vaatia progressiivista verotusta ja kulujen huomioon ottamista lähdeverokorttia hakiessasi tai tehdä myöhemmin palautushakemuksen.

Voit vaatia myös progressiivista verotusta

Voit vaatia lähdeverotuksen sijasta, että tulosi verotetaan progressiivisesti eli samalla tavalla kuin Suomessa yli 6 kuukautta oleskelevilla. Progressiivista verotusta varten sinun tulee hakea Verohallinnolta rajoitetusti verovelvollisen verokorttia. Ilmoita hakemuksella kaikki Suomesta saamasi ansiotulot, asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset. Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja.

Jos sinua verotetaan progressiivisessa verotuksessa, saat seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen, jossa kerrotaan verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset ja verotuksen lopputulos. Sinun tulee tarkastaa ja mahdollisesti palauttaa veroilmoitus korjattuna.

Lisätietoa rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotuksesta

2. Jos tulet Suomeen yli 6 kuukaudeksi, lue tämä

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, maksat palkasta veroa Suomeen. Ei ole väliä sillä, saatko palkan suomalaiselta työnantajalta vai ulkomaiselta työnantajalta vai osittain molemmilta**. Palkastasi peritään Suomeen lisäksi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (yhteensä noin 7 %), ellei sinulla ole todistusta A1 tai E 101. Sinun on annettava Suomeen veroilmoitus.

**) jos työnantajasi ei ole Suomesta, Suomi ei verota tältä työnantajalta saatua palkkaa sellaisena vuonna, jona kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • oleskelet Suomessa kalenterivuoden aikana enintään 183 päivää ja
  • kyseisellä työnantajallasi ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, jonka tulosta palkkasi rasittaa ja
  • puolisosi ja lapsesi ovat jääneet asumaan perheenne yhteiseen kotiin vakinaisessa asuinvaltiossasi, joka on jokin seuraavista: Belgia, Bosnia-Hertsegovina, Egypti, Espanja, Filippiinit, Italia, Japani, Korean tasavalta, Kreikka, Kosovo, Kroatia, Luxemburg, Malesia, Montenegro, Portugali, Ranska, Saksa, Sambia, Serbia, Sveitsi, Tansania,  Unkari tai Uusi-Seelanti.

Menettelyohjeita:

Sinun tulee hankkia suomalainen henkilötunnus. Suomeen töihin tuleva työntekijä voi saada suomalaisen henkilötunnuksen verotoimistosta. Verohallinto on voinut 1.3.2013 alkaen antaa henkilötunnuksen ulkomaalaisille oleskeluajan kestosta riippumatta. Sillä ei ole merkitystä, onko oleskelusi Suomessa tilapäistä vai pysyvää. Sinun on täytettävä verotoimistossa rekisteröintilomake, jonka perusteella verotoimisto merkitsee tietosi väestötietojärjestelmään (ks. yllä).

Jos jäät Suomeen vuotta pidemmäksi ajaksi, maistraatti selvittää kotikunnan saamisen edellytykset ja ratkaisee, merkitäänkö sinulle myös kotikunta väestötietojärjestelmään (www.maistraatti.fi).

Verotoimistosta saat työnantajaasi varten verokortin. Verokorttihakemus täytetään lomakkeelle 5042a. Verokortin perusteella työnantajasi osaa toimittaa palkastasi ennakonpidätyksen mahdollisimman oikean suuruisena.

Jos työnantajasi on muusta maasta kuin Suomesta ja jos hänellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, hän ei ole velvollinen toimittamaan palkastasi ennakonpidätystä Suomeen. Tällaisessa tapauksessa on tärkeää, että pyydät verotoimistoa määräämään sinulle ennakkoveron. Jos ennakkovero jää määräämättä, joudut maksamaan verolle korotusta.

Verot ja vähennykset

Verot, joita Suomessa peritään ovat progressiivinen valtionvero sekä kunnallisvero ja kirkollisvero. Sinulla on oikeus vähentää tulonhankkimiskuluja ja vakituiseen asuntoosi kohdistuvan lainan korkoja. Jos puolisosi ja lapsesi ovat jääneet asumaan varsinaiseen asuinvaltioosi, vähennyskelpoisina matkakuluinasi pidetään myös (yleensä halvimman kulkuneuvon mukaisia) kustannuksia perheen luona käynneistä. Suomessa matkakuluilla on omavastuuosa ja niitä voi vähentää enintään 7 000 €/vuosi. Suomessa tuloista ei tehdä vähennyksiä perheolosuhteisen perusteella. Suomen tuloverosta saa kuitenkin vähentää enintään 80 € per lapsi oikeuden päätöksen perusteella maksamiasi lapsen elatusapumaksuja. Lakisääteinen työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu ovat vähennyskelpoisia. Lisäksi Suomessa on tietyissä rajoissa mahdollista vähentää Euroopan unionin alueelta otetusta vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta maksettuja vakuutusmaksuja.

Suomeen on annettava veroilmoitus

Työskentelyvuoden päätyttyä sinun pitää antaa Suomeen veroilmoitus (veroilmoitus annetaan toukokuussa). Veroilmoitus annetaan ensimmäiseltä vuodelta siihen kuntaan, johon Suomeen muutettuasi aluksi asetuit. Sinun ei tarvitse ilmoittaa Suomessa tuloja, jotka sait ennen Suomeen muuttoasi tai jotka saat Suomesta muuton jälkeen. Verotoimistossa on saatavana englanninkielisiä veroilmoituslomakkeita.

Myös Veroilmoitus verkossa -palvelussa voit korjata ja täydentää esitäytetyn veroilmoituksesi tietoja sähköisesti. Esitäytettyä veroilmoitusta tai liitelomakkeita ei tarvitse palauttaa, jos olet ilmoittanut kaikki tiedot verkossa.

Kun verotoimisto on toimittanut verotuksesi, se lähettää sinulle selvityksen verotuksen lopputuloksesta (verotuspäätöksen). Verotuspäätöksestä ilmenee, saatko veronpalautusta vai onko ennakonpidätys ollut liian pieni, jolloin maksat puuttuvan veromäärän jälkikäteen. Mukana on ohjeet myös mahdollista muutoksenhakua varten.

Suomen ulkopuolelta saadut tulot

Kun annat Suomeen veroilmoituksen, siinä tulee ilmoittaa Suomessa oleskelun ajalta myös mahdolliset muualta kuin Suomesta saamasi tulot. Tämä ei kaikissa tapauksissa merkitse sitä, että Suomi myös verottaisi. Suomen ja varsinaisen asuinvaltiosi välillä tehty sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi voi estää muualta saadun tulon verotuksen Suomessa. Näin on esim. jos Suomessa työskentelysi ajaksi puolisosi ja lapsesi ovat jääneet asumaan varsinaisessa asuinvaltiossasi olevaan perheen yhteiseen kotiin ja sinulla siten on kiinteämmät siteet varsinaiseen asuinvaltioosi kuin Suomeen. Jos kuitenkin tilanne on se, että Suomessa verotetaan ulkomailta saamaasi tuloa, Suomi poistaa mahdollisen kaksinkertaisen verotuksen yleensä siten, että ulkomainen vero vähennetään samasta tulosta Suomessa suoritettavasta verosta.

Ohje on käännetty myös englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi:

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2017