Custodian register – Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri

Voimassaolo
Toistaiseksi

Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri:

Lomakkeet koskevat Verohallinnon ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriä (laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 10 b §:n 3 momentti).

Osinkojen verotuksesta, katso ohje Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit.