Vuoden 2011 valtion tuloveroasteikko

Voimassaolo
Toistaiseksi

Vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,
%
15 600 - 23 200

8

6,5

23 200 - 37 800

 502

17,5

37 800 - 68 200

 3 057

 21,5

68 200 -

9 593

30,0