Vuoden 2010 valtion tuloveroasteikko

Voimassaolo
Toistaiseksi

Vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,
%
15 200 - 22 600

8

6,5

22 600 - 36 800

 489

17,5

36 800 - 66 400

 2 974

 21,5

66 400 -

9 338

30,0