Vuoden 2009 valtion tuloveroasteikko

Voimassaolo
Toistaiseksi

Vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
13 100 - 21 700 8 7,0
21 700 - 35 300 610 18,0
35 300 - 64 500 3 058 22,0
64 500 - 9 482 30,5