Valtion tuloveroasteikko 2016

Voimassaolo
Toistaiseksi

Vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,  %
16 700—25 000 8 6,5
25 000—40 800 547,50 17,5
40 800—72 300 3 312,50 21,5
72 300— 10 085,00 31,75

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia (pääomatulon tuloveroprosentti). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti).Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2017