Valtion tuloveroasteikko 2015

Voimassaolo
Toistaiseksi

Vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,  %
16 500—24 700 8 6,5
24 700—40 300 541 17,5
40 300—71 400 3 271 21,5
71 400—90 000 9 957,50 29,75
90 000—

15 491

31,75