Valtion tuloveroasteikko 2014

Voimassaolo
Toistaiseksi

Vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,  %
16 300—24 300 8 6,5
24 300—39 700 528 17,5
39 700—71 400 3 223 21,5
71 400—100 000 10 038,50 29,75
100 000—

18 547

31,75