Valtion tuloveroasteikko 2017

Antopäivä
8.12.2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,  %
16 900—25 300 8 6,25
25 300—41 200 533,00 17,5
41 200—73 100 3 315,50 21,5
73 100— 10 174,00 31,5

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia (pääomatulon tuloveroprosentti). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti).Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2017