Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Kiinteistön luovutus kunnalle on määräajan verovapaa

Antopäivä
16.1.2014
Voimassaolo
1.10.2013−31.12.2014

Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos luonnollinen henkilö tai kuolinpesä luovuttaa kiinteää omaisuutta kunnalle 1.10.2013–31.12.2014 välisenä aikana (tuloverolaki 48 a §, laki 1246/2013).

Verovapaus koskee Suomessa tai ulkomailla asuvia luonnollisia henkilöitä ja kotimaisia kuolinpesiä. Kuolinpesä on kotimainen, jos perittävää oli pidettävä kuolinhetkellään Suomessa asuvana. Verovapautta ei sovelleta ulkomaiseen kuolinpesään, koska sitä verotetaan yhteisönä.

Kahden tai useamman henkilön yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta, pidetään verotusyhtymänä. Kiinteistön luovutuksesta saadusta voitosta verotetaan kuitenkin erikseen kutakin kiinteistön omistajaa. Luovutusvoitto, jonka luonnollinen henkilö tai kuolinpesä saa verotusyhtymänä hallitun kiinteistön luovutuksesta kunnalle, on verovapaa.

Verovapaus ei koske muita asiakasryhmiä. Sitä ei sovelleta esimerkiksi osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön omistaman kiinteistön luovutukseen siinäkään tapauksessa, että yhtiön osakkeet omistaa luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

Kiinteää omaisuutta ovat maa- ja vesialueet. Kiinteistöjä ovat esimerkiksi tontti, tila sekä niiden määräalat ja määräosat. Kiinteistöön kuuluvat myös ne rakennukset ja rakennelmat, jotka maanomistaja omistaa. Kiinteistönä pidetään lisäksi toisen maalla olevaa rakennusta, joka hallintaoikeuksineen maahan voidaan maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle henkilölle.

Kiinteistön käyttötarkoitus ei lähtökohtaisesti vaikuta verovapauteen. Kiinteistö voi olla rakennettu tai rakentamaton asuinkiinteistö tai liikekiinteistö, maatalousmaata, metsämaata tai muussa käytössä.Verovapaus ei kuitenkaan koske luonnollisen henkilön tai kuolinpesän elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvaa kiinteää omaisuutta.

Verovapaita luovutuksia ovat sekä kiinteistön myynti että vaihto. Verovapaus koskee luovutuksia, joista on tehty lopullinen kauppa- tai vaihtosopimus 1.10.2013−31.12.2014 välisenä aikana. Jos kauppa- tai vaihtosopimus on tehty edellä mainittuna aikana luovutusvoitto on verovapaa siitä huolimatta, että kunnanvaltuusto tai kunnan muu toimivaltainen elin hyväksyy sen vasta määräajan päättymisen jälkeen.

Verovapaus koskee vain kunnalle tapahtuvia luovutuksia. Luovutus tapahtuu kunnalle myös silloin, kun kunta käyttää etuosto-oikeuttaan ja tulee kauppaan alkuperäisen ostajan sijaan. Luovutuksen katsotaan tällöin tapahtuneen silloin, kun alkuperäinen kauppasopimus on tehty.

Verovapaus ei koske kiinteistön luovutuksia kunnan omistamalle osakeyhtiölle tai kuntayhtymälle.

Jos kiinteistön luovutuksesta kunnalle syntyy tappio, se on vähennyskelpoinen normaalien sääntöjen mukaan.

Luovutusvoiton verotusta koskevia normaalisääntöjä on selostettu Verohallinnon tiedotteessa: Omaisuuden luovutusvoiton verotusSivu on viimeksi päivitetty 16.1.2014