Portaikkoverokortin tulorajat 2017

Antopäivä
8.12.2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Portaikkoverokortissa on vuositulorajat, joita maksajan on noudatettava ennakonpidätystä toimittaessaan. Pidätysprosentti kasvaa portaittain tulojen kasvaessa. Tulorajoja seurataan kalenterivuoden alusta 1.1. alkaen. Ennakonpidätysprosentteja käytetään 1.2. alkaen.

Portaikkoverokortin tulorajat ovat vuonna 2017

Tuloraja/vuosi

Ennakonpidätysprosentti

0 - 10 300 €

laskettu prosentti, yleensä 0,0 (voi olla myös suurempi)

yli 10 300 € - 17 650 €

laskettu prosentti

yli 17 650 € -

40,0 (vakio)

Portaikkoverokortti 2017 (kuva, pdf)

Portaikkoverokortti on aina annettava työnantajalle alkuperäisenä. Sitä ei voi kopioida.

Lisätietoa verokorteista ja niiden käyttötarkoituksista

Jos työntekijän vanha ja uusi verokortti ovat molemmat portaikkoverokortteja, voidaan uusia tulorajoja ja ennakonpidätysprosentteja käyttää jo 1.1.2017 alkaen. Edellytyksenä tälle on, että työnantaja on saanut tietää työntekijän ennakonpidätysprosentit ja tulorajat.

Tulojen seuranta ja ennakonpidätyksen laskenta aloitetaan yleensä alusta 1. tammikuuta ja verokortin tuloseuranta katkaistaan 1. helmikuuta, jos tammikuun ennakonpidätys toimitetaan vuoden 2016 verokortin mukaan.

Tuloseurantaa ei katkaista helmikuun alussa

Tulojen seurantaa ei katkaista uuden verokortin voimaan tullessa 1.2.2017, jos uusi verokortti on portaikkoverokortti. Alkuvuoden tulot otetaan tällöin huomioon uuden verokortin tulorajaa laskettaessa. Jos uusi verokortti puolestaan on muu kuin portaikkoverokortti, tulojen seuranta on katkaistava uuden verokortin voimaan tullessa.