Portaikkoverokortin tulorajat 2018

Antopäivä
8.12.2017
Voimassaolo
1.1.2018 - Toistaiseksi

Portaikkoverokorttia vuodelle 2019 ei enää lähetetä. Tämä ohje päivittyy jatkossa verokortin asiakasohjeeseen.

Portaikkoverokortissa on vuositulorajat, joita maksajan on noudatettava ennakonpidätystä toimittaessaan. Pidätysprosentti kasvaa portaittain tulojen kasvaessa. Tulorajoja seurataan kalenterivuoden alusta 1.1. alkaen. Ennakonpidätysprosentteja käytetään 1.2. alkaen.

Portaikkoverokortin tulorajat ovat vuonna 2018

Tulorajat ja ennakonpidätysprosentit
Tuloraja/vuosiEnnakonpidätysprosentti
0 - 10 500 € laskettu prosentti, yleensä 0,0 (voi olla myös suurempi)
yli 10 500 € - 17 950 € laskettu prosentti
yli 17 950 € - 40,0 (vakio)

Portaikkoverokortti 2018 (kuva, pdf)

Portaikkoverokortti on aina annettava työnantajalle alkuperäisenä. Sitä ei voi kopioida.

Lisätietoa verokorteista ja niiden käyttötarkoituksista.

Jos työntekijän vanha ja uusi verokortti ovat molemmat portaikkoverokortteja, voidaan uusia tulorajoja ja ennakonpidätysprosentteja käyttää jo 1.1.2018 alkaen. Edellytyksenä tälle on, että työnantaja on saanut tietää työntekijän ennakonpidätysprosentit ja tulorajat.

Tulojen seuranta ja ennakonpidätyksen laskenta aloitetaan yleensä alusta 1. tammikuuta ja verokortin tuloseuranta katkaistaan 1. helmikuuta, jos tammikuun ennakonpidätys toimitetaan vuoden 2017 verokortin mukaan.

Tuloseurantaa ei katkaista helmikuun alussa

Tulojen seurantaa ei katkaista uuden verokortin voimaan tullessa 1.2.2018, jos uusi verokortti on portaikkoverokortti. Alkuvuoden tulot otetaan tällöin huomioon uuden verokortin tulorajaa laskettaessa. Jos uusi verokortti puolestaan on muu kuin portaikkoverokortti, tulojen seuranta on katkaistava uuden verokortin voimaan tullessa.